26.05.2008 12:00 
 

Hver eneste dag går nesten 200 lastebiler fullastet med drikkevarer ut fra Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen utenfor Oslo. Nå bruker Ringnes ny teknologi for å få enda bedre distribusjon av sine produkter.

Ved hjelp av radio frekvens identifikasjon (RFID) merkes hvert lastebillass med en radiobrikke. Brikken kan være på størrelsen med en fyrstikkeske, og data blir sendt via radiobølger. Ved passering av porten på bryggeriet blir brikken registrert på vei ut eller inn. Dermed ved man hvor mange containere som til en hver tid er tilgjenglig for lasting av nye varer, hvilke lass som er fulle, og hvor mange lastebiler som er på vei til kundene.

For de som planlegger distribusjonen i Ringnes er denne informasjonen veldig nyttig for å kunne levere drikke enda mer effektivt til utsalgsstedene.

Ringnes ligger langt fremme når det gjelder å benytte mulighetene innen RFID, som mange kjenner fra f. eks bomvei- og skibakkebrikker, som er tidlige og enklere eksempler på denne metoden for dataregistrering.  Teknologien krever verken fysisk eller visuell kontakt mellom brikke og leser, og kan leses gjennom emballasje, vegger og andre miljømessige hindre.