Meny

Vårt klimaavtrykk fra vei fra jord til servert drikke: Beer in hand carbon footprint

Et klimaregnskap er vårt kart og kompass i arbeidet med å redusere vårt klimaavtrykk. Det angir hvor i verdikjeden utslippene er størst – og dermed også hvor vi må prioritere arbeidet for å oppnå ytterligere reduksjoner.

I Ringnes har vi (per 2019) oppnådd en reduksjon vårt klimaavtrykk med 17 %. Det betyr at vi ligger i forkant av målet om 15 % reduksjon innen 2022. Regnskapet forteller oss også at over halvparten av vårt klimaavtrykk kommer fra emballasje.  Nettopp derfor står det også høyt på vår prioriteringsliste å utvikle emballasjeløsninger som har et lavere klimaavtrykk. 

Under følger en oversikt over Ringnes’ beer in hand carbon footprint, eller vårt klimaavtrykk fra råvarer til servert drikke. Vårt klimaavtrykk benevner vi i CO2-ekvivalenter per produsert drikke.

Ringnes er det markedet i Carlsberg med det laveste CO2-avtrykket per produsert enhet drikke. Det inspirerer for det videre arbeidet.

 

Tilbake til klimaløftet

Andre områder ved klimaløftet