Meny

Ringnes' bærekraftrapport 2016

Se rapporten her.

- Ringnes har en sterk posisjon som ansvarlig samfunns- og markedsaktør. Denne posisjonen skal vi bruke som plattform for å sikre langsiktig bærekraft i alle ledd. Det skal prege all vår virksomhet, det skal prege alle deler av vår kultur. Som et ledd i dette arbeidet, er transparens og åpen rapportering en forutsetning, sier Røed.

- Ringnes’ bærekraftrapport for 2016 er den første i en utvidet og mer omfattende form. Rapporten viser at vi har oppnådd mye i løpet av fjoråret. Vi er på god vei, men ambisjonene er høye, og vi har mye å strekke oss etter. Jeg mener vi i denne og kommende bærekraftsrapporter vil vise at Ringnes er et selskap som er seg sitt ansvar bevisst, og som strekker seg langt for å leve opp til egne, markedets og samfunnets forventninger, fortsetter Ringnessjefen.