Meny

HR-avdelingen

Vi er her for din og selskapets utvikling

Karl Johan Kolltveit mener at Ringnes’ evne til å samarbeide på tvers av funksjoner er en av selskapets styrker. Han er HR-direktør i selskapet og leder en avdeling på 10 HR-medarbeidere.

 

 

 

Stolte av å jobbe hos oss

Arbeidsoppgavene til teamet spenner bredt, og omfatter alt fra bistand i rekrutteringsprosesser, lærings- og utviklingsarbeid, samarbeid med omstilling samt organisasjons- og ledelsesutvikling.

– Vår viktigste jobb er å tiltrekke oss gode kandidater og sørge for at flinke folk forblir og utvikler seg i selskapet, sier Karl Johan.

– Vi har en gjennomsnittlig ansiennitet på rundt 14 år, og våre medarbeiderundersøkelser viser en høy engasjementsscore blant våre medarbeidere. Folk sier at de er stolte av å jobbe i selskapet og trives med arbeidsoppgavene sine. I det store bildet har vi derfor et godt grunnlag å bygge videre på, forteller han.

Rekruttering

For mange som starter i Ringnes er HR-avdelingen det første møtet med selskapet.

– Vi bistår i alle rekrutteringer i selskapet. Og for å gjøre en så god jobb som mulig her, må vi forstå behovene til de ulike funksjonene vi rekrutterer for. Da jobber vi tett med lederne i funksjonene, forteller Karl Johan.

I tillegg arbeider HR-avdelingen løpende med å synliggjøre bedriften for potensielle kandidater gjennom deltakelse på utdanningsmesser, på skolebesøk og karrieredager.

Se hva noen av våre ansatte sier

«Her trenger vi et sitat»

Navn

«Her trenger vi et sitat»

Navn

Utvikling av medarbeidere

– Ingen er ferdig utlært når de starter i Ringnes. Tvert imot tror vi at læring og utvikling er helt sentralt for den enkeltes motivasjon, fremgang og trivsel på jobb. Derfor er vi opptatt av at alle skal få mulighet til å tilegne seg nye ferdigheter og utvikle seg i selskapet, sier Karl Johan.

– Det omfatter alt fra de som ønsker å ta fagbrev i regi av bedriften til medarbeidere med lederambisjoner som ønsker å ta steget videre til en tyngre lederrolle i selskapet.

Ringnes tilbyr et bredt spekter av kurs for sine medarbeidere, herunder kurs i regi av Carlsberg.

Internrekruttering for din og selskapets utvikling

Karl Johan mener at Ringnes’ evne til å samarbeide på tvers av funksjoner er en av selskapets styrker.

– Vi har vært opptatt av å utvikle folk gjennom karriereskifte internt i selskapet og på tvers av funksjoner. Det ser vi gir gode utviklingsmuligheter for medarbeidere som ønsker å vokse i og med selskapet, sier han.

– Vi har også tro på at erfaring fra andre deler av verdikjeden er et pluss for å få en større forståelse for selskapet. Derfor har vi et ambisiøst mål om at 70 prosent av rekrutteringene skal besettes med interne kandidater, avslutter Karl Johan.

Ulike roller i HR-avdelingen

  • HR Business Partner
  • HR Operations Manager
  • Talent Acquisition Manager
  • Learning & Development Manager
  • HR Coordinator
  • Compensation and Benefits Consultant

Vil du jobbe i Ringnes?

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere. Har du lyst til å jobbe hos oss? Send oss en søknad med CV til [email protected]

Sjekk også ut våre ledige stillinger