Slik startet det

I 1971 ble produksjon av vann på kartonger igangsatt i Imsdalen. Varemerket Norwater var et eksportrettet produkt, først og fremst til Nederland. I årene som fulgte ble det også produsert ulike flaskevarianter, og det ble levert kildevann til flere markeder i Europa og Japan. I perioden fra 1971 til 1979 var det endringer i eierforholdene tre ganger, blant annet var sjeiker fra Kuwait inne i en periode.

I 1990 ble Norsk Kildevann AS kjøpt av Ringnes AS, etter at virksomheten hadde gått med betydelige underskudd i lengre tid. I forkant av OL på Lillehammer i 1994, valgte Ringnes å lansere kildevannet under varemerket Imsdal på det norske markedet. Lanseringen bidro til en kontinuerlig sterk vekst, og fra midten av 90-tallet har Ringnes investert flere titalls millioner kroner i fabrikken, noe som har bidratt til at Imsdal er markedsleder og en kjent merkevare.

Les mer på imsdal.no