Meny
2 Maleri.jpg

1876

Ringnesbrødrene startet Interessentskabet Ringnes & Co sammen med Axel Heiberg

De første årene

I 1860 flyttet brødrene Ringnes fra Ringnes Gård i Krødsherad til Christiania, hvor de begynte å arbeide. Den eldste, Amund, begynte 20 år gammel på Akers Mek. Ellef som var 18 år, begynte som kontorist og senere som reisende salgsmann for Christiania Bryggeri. Her begynte også Amund fem år senere, i 1865, som bryggerilærling.

I 1876 startet brødrene, sammen med Axel Heiberg, Interessentskabet Ringnes & Co. Allerede ett år senere, den 28.november 1877 kunne Amund brygge første øl i eget hus. I 1899 endret selskapet navn, og gikk over til å være et aksjeselskap under navnet Ringnes Bryggeri A/S.

Samfunnstøtter

Ringnes-brødrene stod også sentralt blant dem som gjorde Fridtjof Nansens og Otto Sverdrups “Fram”-ferder mulig.  Et varig minne om dette er de tre øyene i det nordligste Canada (vest for Grønland), som Sverdrup oppkalte etter bryggeriets stiftere: Axel Heiberg Island, Amund Ringnes Island og Ellef Ringnes Island. 

Da "Fram" ble bygget var Ringnes en viktig finansiell støttespiller.

Da "Fram" ble bygget var Ringnes en viktig finansiell støttespiller.

Forskning og kvalitet

Brødrene Ringnes var svært interessert og opptatt av forskning og utvikling. Ringnes var den første i Norge, og sannsynligvis den andre i verden, som fikk arbeidet frem og rendyrket sin egen spesielle gjærsopp eller gjærstamme. Dette var en direkte årsak til at man kunne lage brygg med jevn og stabil kvalitet. Kombinasjonen av fokus på kvalitet og viljen til satsing og modernisering har vært nøkkelen til bryggeriets suksess.

Olav Johan Olsen, som endret navn til Dr. Sopp, var sentral i Ringnes' utvikling av en ren ølgjær.

Olav Johan Olsen, som endret navn til Dr. Sopp, var sentral i Ringnes' utvikling av en ren ølgjær.

3 Ansatte  1880.jpg

1899

Ringnes ble et aksjeselskap under navnet Ringnes Bryggeri A/S

Tapping overvaakes.jpg

Fra bryggeri til konsern

Ringnes har i 140 år vært en sentral aktør innen Norsk drikkevareproduksjon. Gjennom disse årene har flere bryggerier og drikkevareprodusenter blitt en del av selskapet, vår historie og våre merkevarer.

 

1978

Den 25. april ble 98 prosent av aksjene i A/S Ringnes Bryggeri ombyttet til aksjer i Nora Industrier A/S. Nora Fabrikker ble stiftet, og ble morselskap for samtlige mineralvannsfabrikker og ølbryggerier under denne paraplyen. 

En måned senere ble Frydenlund Schous Bryggeri, som var blitt sammenslått året før, innfusjonert som eget selskap i Nora Fabrikker.
 

1980

Ringnes og Frydenlund Schous Bryggeri gikk sammen under navnet Ringnes Frydenlund A/S. Arendals Bryggeri ble overtatt av Nora Industrier A/S.

1987

Nora Industrier A/S overtok E.C.Dahls Bryggeri. Siden 1976 hadde E.C. Dahls Bryggeri eid Bodø Aktiebryggeri, som i 1978 ble omdøpt til Nordlandsbryggeriet. Hamar Bryggeri ble samme år også innlemmet i Nora Industrier A/S.

1988

Ringnes AS ble stiftet som følge av sammenslåingen av Nora Fabrikker og Ringnes Frydenlund A/S. Bryggeriene og mineralvannselskapene innen Nora Industrier ble samlet i drikkevaredivisjonen Ringnes AS. Nora hadde eid Farris AS siden 1961. 

1989

Alle bryggeri- og drikkevarebedrifter i Nora-systemet ble datterselskaper av Ringnes AS og fikk Ringnes-navnet.

1990

Norsk Kildevann A/S i Imsdalen i Østerdalen ble en del av Ringnes AS.  Det samme gjorde også Tou Bryggeri dette året.

1995

Ringnes AS ble slått sammen med svenske Pripps og ble selskapet Pripps Ringnes AS.

1997

Orkla ble eneeier av selskapet Pripps Ringnes. 

2000

Pripps Ringnes fusjonerte med Carlsberg i det som den gangen  ble verdens femte største bryggerikonsern: Carlsberg Breweries.

2004

Orkla solgte sin aksjeminoritetspost på 40 prosent i Carlsberg Breweries til Carlsberg AS, som dermed ble eneeier av Ringnes.

2009

Ringnes AS selger Ringnes Arendals Bryggeri til ansatte og lokale investorer. Ringnes beholder 20 prosent eierandel i bryggeriet, men i 2015 ble også denne andelen solgt.

2014

Ringnes starter opp produksjonen av brus på gjennvinnbare flasker. Gjenbruksflaskene, som tidligere ble vasket etter retur, fases ut i løpet av første halvdel av 2015.

2015

Ringnes annonserer etableringen av E.C. Dahls bryggeri i Trondheim. Nye E.C. Dahls Bryggeri ble åpnet høsten 2016. 
Besøk ecdahls.no for å lese mer om bryggeriet.

2018

Ølkultursenteret og bryggeriet Ringnes Brygghus blir åpnet i Ringnes' gamle bryggerilokaler på Grünerløkka.
Les mer