Meny

Enighet mellom Konkurransetilsynet og Ringnes om avhjelpende tiltak i avtaler for salg av øl til utelivsmarkedet

 

I en pressemelding som ble sendt ut 11. juni 2020 offentliggjorde tilsynet at vi er kommet til enighet om et sett med prinsipper, oppsummert i 14 avhjelpende tiltak, som skal gjelde for Ringnes’ salg av øl til utelivsmarkedet.

Som markedsleder er Ringnes underlagt strengere regler for hvordan vi kan operere ved salg av øl til utelivsmarkedet. Gjeldende regelverk er komplekst, og særlig komplekst er det å vurdere hvordan det skal fungere i praksis. 

Vi er svært tilfredse med at vi sammen med tilsynet har kommet fram til en felles og tydeligere forståelse for hvordan gjeldende regelverk skal følges opp i praksis. Tiltakene og vedtaket fra tilsynet innebærer ikke at Ringnes har brutt konkurranseloven.

Ringnes er opptatt av å følge lover og regler, og å svare på de forventninger som følger med vår rolle i markedet. Vi har hatt god dialog med Konkurransetilsynet siden første kontakt for over tre år siden. Tilsynet har gjort en omfattende jobb og satt seg grundig inn i markedet. De har sett på alt fra overordnede prinsipper i avtaler til detaljer i kundeoppfølgingen.  

Konkret innebærer vedtaket en presisering av kunders rett til å kjøpe øl fra andre leverandører, enkelte endringer i Ringnes' avtaletekster og hvordan vi bygger opp betingelser for våre kunder. Vi vil følge opp dette i den løpende dialogen med kundene våre og ved reforhandling av avtaler.

De avhjelpende tiltakene kan leses her.

Konkurransetilsynet har oppnevnt Advokat Stein Ove Solberg i Arntzen de Besche som forvalter. Forvalters oppgave er å påse at Ringnes etterlever tiltakene i vedtaket. Solberg kan kontaktes dersom noen skulle erfare manglende etterlevelse fra Ringnes.

Ta kontakt med din kontaktperson i Ringnes eller Salgsdirektør for uteliv Eivind Sundt dersom du har spørsmål til dette.