Meny

Åpnet nytt resirkuleringsanlegg for plastflasker

Det norske pantesystemet markerte i dag den offisielle åpningen av Norges første resirkuleringsanlegg for plastflasker. Det var finansminister Jan Tore Sanner som fikk æren av å foreta den offisielle åpningen av anlegget. Bransjen benyttet anledningen til å utfordre ministeren til å ta i bruk smarte avgifter for å premiere bruken av resirkulert plast.

En engasjert finansminister, Jan Tore Sanner, åpnet det nye resirkuleringsanlegget på Heia utenfor Fetsund i dag. Foto: Katrine Lunke/Apeland

En engasjert finansminister, Jan Tore Sanner, åpnet det nye resirkuleringsanlegget på Heia utenfor Fetsund i dag. Foto: Katrine Lunke/Apeland

 

Tidligere har tomme plastflasker blitt sendt til utlandet for resirkulering. Fra nå vil det bli gjort ved det nye anlegget til Veolia som er samlokalisert ved innsamlingsanlegget til Infinitum, på Heia utenfor Oslo.

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis, sa administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum i sin åpningstale, som også brukte anledningen til å framsnakke plast som emballasjeløsning.

– Plast er et fantastisk materiale når det brukes riktig. Problemet er plast som havner i naturen og plast som bare brukes én gang. Vi i Infinitum og Veolia og resten av bransjen jobber nettopp for at dette ikke skal skje. Vi skal sørge for at dette kommer inn og brukes på en effektiv måte, fortsatte Maldum.

Samspill mellom smart politikk og et offensivt næringsliv
Kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad, benyttet anledningen til å takke folks oppslutning om panteordningen og minne om hvem som står bak denne ordningen.

- Mange tror at det er staten som står bak panteordningen. Men faktisk er denne ordningen et resultat av et godt samspill mellom stat og næringsliv. Staten har lagt føringer gjennom avgiftssystemet. Men utførelsen er det næringslivet som har stått for, sa Rostad i sin tale til forsamlingen.

Det er handelen og drikkevareleverandørene, som sammen eier Infinitum. I sum er det investert milliardbeløp i anlegg, panteautomater og systemer for å styrke panteordningen.

Smartere avgifter for å premiere bruk av resirkulert materiale
Smart avgiftspolitikk er hovedgrunnen for at det norske pantesystemet i dag omtales som verdens beste. Staten har fastsatt en miljøavgift som synker i takt med andelen innsamlet emballasje, og går i null når innsamlingsgraden når 95 prosent. Dette målet nådde bransjen for 10 år siden.

Bransjens budskap til finansministeren var å gjenta denne suksessoppskriften.

- Selv om vi har mye å feire og vi skal være fornøyde med hva vi har oppnådd er det fortsatt mulig å gjøre ordningen enda bedre, sa kommunikasjonsdirektøren i Ringnes. - Neste etappe handler om å få gjort den såkalte grunnavgiften smartere, slik at vi premierer bruken av resirkulert materiale.

Grunnavgiften ble i sin tid innført for å beskytte arbeidsplasser knyttet til vasking av flasker.

- Disse arbeidsoppgavene finnes ikke lenger. Framtidens arbeidsplasser finner vi her, ved dette resirkuleringsanlegget. Den viktigste funksjonen til grunnavgiften i dag er at den fremmer sysselsettingen i nabolandet vårt. Den gjør at mange setter seg i bilen for å handle billigere brus i Sverige.

- Vi trenger en smart avgiftspolitikk som premierer sirkulære løsninger. Her trenger vi deg som finansminister med oss på laget, sa kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad.

Tilbake etter 22 år
Det er imidlertid ikke første gang Jan Tore Sanner har vært med på store milepæler for panteordningen. For 22 år siden, som daværende stortingspolitiker og leder av Stortingets Energi- og klimakomité, fikk Sanner gleden av å pante den første boksen i Infinitums pantesystem. I dag, 22 år senere, kunne han konkludere med at det har vært litt av en reise.

– Det er ingen tvil om at den norske panteordningen er en suksesshistorie, og det er en stor glede å få muligheten til åpne Norges første resirkuleringsanlegg spesialbygget for plastflasker. sa Sanner.

-Ikke hogget i stein
Han svarte følgende på bransjens ønske om å erstatte grunnavgiften med en differensiert og smartere avgift.

- Det å utnytte ressursene effektivt er grunnleggende for god økonomi. Jeg tenker ikke at det er staten som kommer opp med alle de gode ideene. Det er det kloke personer i næringslivet som gjør. Men vi kan som politikere lage de rette insentivene og rammeverket som gjør at markedet fungerer. Og da må det være et samspill mellom stat og myndigheter og markedet og forbrukerne. Dere har gitt oss innspill om en differensiert avgift. Det er utredet før, men det er ikke slik at ting er hogget i stein. Vi må alltid være åpne for å lete etter de riktige verktøyene for å få markedet til å fungere og få økonomien til å trekke i retning av grønn omstilling og bidra til nye arbeidsplasser, sa Sanner.

Fra venstre kommunikasjonsdirektør i Ringnes Johanna Ellefsen Rostad, finansminister Jan Tore Sanner og administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Fra venstre kommunikasjonsdirektør i Ringnes Johanna Ellefsen Rostad, finansminister Jan Tore Sanner og administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad holdt appell under åpningen. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad holdt appell under åpningen. Foto: Katrine Lunke/Apeland