Meny

Carlsberg forplikter seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2040

Carlsberg lanserte nylig sin forsterkede bærekraftagenda – Together toward ZERO and beyond. Dette er en videreføring av strategien som ble lagt i 2017, men agendaen er bredere og målene høyere. Nå har selskapet forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2040.

Emma Bjørke er bærekraftansvarlig i Ringnes.

Emma Bjørke er bærekraftansvarlig i Ringnes.

 

Carlsberg er verdens tredje største bryggeri med virksomheter i Europa og Asia. Bærekraftstrategien gjelder for konsernet i sin helhet og skal følges opp i markedene i gruppen.

Emma Bjørke er bærekraftansvarlig i Ringnes som er en del av Carlsberg-gruppen og har deltatt i arbeidet med revideringen av strategien.

– Det har vært givende å ta del i dette arbeidet, hvor vi også har fått belyst at vi stiller med ganske ulike utgangspunkt på tvers av de markedene som utgjør Carlsberg. Samtidig er det motiverende å se at alle stiller seg bak målene og er klar for å ta fatt på neste etappe i bærekraftarbeidet vårt, sier Emma.

To nye NULLER: Landbruk og emballasje

Together towards ZERO som ble lansert i 2017 var en nullvisjonsstrategi med definerte mål for å redusere klimautslipp, vannforbruk, skadelig alkoholforbruk og skader på arbeidsplassen. I den reviderte strategien har Carlsberg lagt til to nye prioriteringer i strategien: Null skadelig landbrukspraksis og Null emballasje på avveie.

- Hvis vi snur på det handler dette om regenerativt landbruk, samt klimasmarte og gode løsninger for innsamling og gjenvinning av emballasjen vår, forklarer Emma.

Hva er regenerativt landbruk?

- På den ene siden er det et virkemiddel for å komme i mål med netto nullutslipp innen 2040. Men det er også et mål i seg selv, forklarer Emma.

- Kort fortalt handler det om å drive landbruk på en måte hvor vi gjenoppretter økosystemer i motsetning til å utarme dem. Gjennom smart drift er det mulig å forbedre jorda og legge til rette for naturlig karbonfangst i planter og jordsmonn. På denne måten tar vi bedre vare på naturen og legger til rette for å redusere klimaavtrykket vårt, forklarer Emma og fortsetter:

- På tilsvarende måte vil innsamling og økt bruk av resirkulert materiale i emballasjen vår ha en dobbel positiv effekt: Redusert forsøpling av naturen og reduserte klimautslipp.

Høyere klimamål: Netto nullutslipp innen 2040

Målet om netto nullutslipp innen 2040 er en betydelig forsterkning av Carlsbergs utslippsmål om 30 % utslippsreduksjon innen 2030.

- Dette er et stort, men nødvendig steg å ta for å nå vår tids klimaforpliktelser. I praksis innebærer det at vi må fjerne like mye drivhusgass som vi produserer innen 2040, forklarer Emma som er åpen på at dette ikke er en lett oppgave. - Det blir utfordrende, men her har vi ikke noe annet valg enn å gjøre det vi kan på tvers av markeder i Carlsberg-gruppen.

- For Ringnes sin del er vi godt i rute med målet om nullutslipp fra bryggeriene våre, men vi har mye arbeid foran oss for å nå netto nullutslipp innen 2040. Her må vi fortsette det arbeidet vi har påbegynt med å bruke innsikten vi har fra klimarapportene våre, søke etter grep som gjør at vi kan kutte utslipp i hvert ledd i verdikjeden og stille krav til våre leverandører.

Her kan du lese mer om Carlsbergs oppdaterte bærekraftstrategi, Together towards ZERO and beyond.

Carlsbergs oppdaterte bærekraftagenda

Carlsbergs oppdaterte bærekraftagenda

Oppdaterte bærekraftmål

Carlsbergs oppdaterte bærekraftmål