Meny

Carlsberg nærmer seg flaske av trefiber

I Carlsberg har man tatt ytterligere skritt i arbeidet med å utvikle verdens første ølflaske laget av trefiber. Flasken er både er 100% biobasert og fullstendig resirkulerbar.

Prototype av trefiberflasken, som er 100% biobasert og fullstendig resirkulerbar.

Fredag 11. oktober gikk Carlsberg gjennom status for innovasjonsprosessen for utviklingen av trefiberflasken som har pågått siden 2015. To nye prototyper ble presentert – og for første gang med øl på flasken. Målet er å utvikle en flaske som er laget av 100 prosent  bærekraftig fremstilt trefiber, og som samtidig er både er 100% biobasert og fullstendig resirkulerbar.

Den ene prototypen som ble presentert inneholder en tynn resirkulert PET-polymerfilmhinne på innsiden, mens den andre har et tilsvarende lag av 100% biobasert PEF-polymerfilm. Disse prototypene blir viktige i det videre utviklingsarbeidet, men Carlsberg legger ikke skjul på at deres ultimate ambisjon er en 100% biobasert flaske uten polymerer.

Carlsberg sparket i gang prosjektet for å utvikle en flaske laget av bærekraftige trevirkefibre, 'Green Fiber Bottle', i 2015 sammen med innovasjonseksperter fra selskaet ecoXpac, emballasjefirmaet BillerudKorsnäs, og post-doktorgradsforskere fra det danske tekniske universitetet, støttet av Innovation Fund Denmark. Dette samarbeidet resulterte i etableringen av Paboco®, Paper Bottle Company - et joint venture mellom BillerudKorsnäs og flaskeproduksjonsspesialisten Alpla. Fremover vil også andre globale selskaper ta del i utviklingen av den nye teknologien.

For Carlsberg og Ringnes er dette arbeidet en naturlig del bærekraftsprogrammet Together Towards ZERO – som blant annet inkluderer en forpliktelse om alle bryggeriene skal være karbonnøytrale innen 2030. I samme periode skal det totale karbonavtrykket til det globale konsernet reduseres med 30 prosent  Ringnes ligger godt an i dette arbeidet, og selskapet har som mål å bli karbonnøytrale ved alle selskapets produksjonsanlegg i løpet av 2020.