Meny

Carlsbergfond donerer 95 millioner danske kroner for å styrke innsatsen mot COVID-19

Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet bevilger ekstraordinære tilskudd til støtte for forskere, kunstmuseer og sivilsamfunn i den vitenskapelige, økonomiske og menneskelige innsatsen som kreves i en tid der samfunnet utfordres av COVID-19-epidemien.

De tre fondene i Carlsberg vil bidra til å dempe utfordringene knyttet til den globale COVID-19-epidemien. Det er i tråd med stiftelsenes formål å ta ansvar når mennesker og samfunn blir møtt med alvorlige utfordringer. Totalt doneres det 95 millioner danske kroner.

Styreleder for Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher, kommenterer:

- COVID-19 utvikler seg eksponentielt akkurat nå, så vi er glade for at vi raskt har klart å mobilisere et samarbeid mellom en rekke av verdens ledende forskere for å bidra til å løse de enorme utfordringene vi står overfor. Carlsbergs grunnleggere J.C. og Carl Jacobsen og Carlsbergfondet har historisk hjulpet når samfunn har vært i krise, og vi trenger nå vitenskap mer enn noen gang for å hjelpe til med å løse disse problemene og tenke langsiktig.

Les mer om Carlsbergs fond og donasjonene her.