Meny

Emma skal lede bærekraftarbeidet i Ringnes

Emma Bjørke er ansatt som leder for bærekraft i Ringnes. Hun har lang fartstid i selskapet, har jobbet med bærekraftprosjekter tidligere og gleder seg nå til å jobbe fulltid med Ringnes’ ambisiøse bærekraftagenda.

Emma Bjørke er ansatt som leder for bærekraft i Ringnes.

 

- Selv om det er jeg som har fått oppgaven med å lede dette arbeidet, er jeg veldig glad for at jeg langt ifra er alene om dette. Det er mange som jobber med bærekraft i Ringnes. Jeg gleder meg til å jobbe med hele Ringnes og få alle med på laget. Sammen skal vi drive bærekraftagendaen fremover i tett samarbeid med kundene våre, sier Emma entusiastisk.
Fra sin tidligere rolle i utelivdelen av Ringnes, har Emma sett hvordan bærekraft løftes stadig høyere på agendaen hos kundene våre.

- Jeg har sett at bærekraftagendaen har kommet inn i innsalgspresentasjoner. Vi møter nye krav til å redegjøre for vårt fotavtrykk blant kundene våre. Samtidig ser vi flere eksempler på at vi finner sammen i konkrete bærekraftprosjekter, sier Emma og trekker fram bransjesamarbeid for å redusere matsvinn, initiativer for å redusere forsøpling på festivaler eller drikkevarebransjens systemer for gjenvinning. - Sterke samarbeid har jeg stor tro på at er en nøkkel til å lykkes i det videre også, sier Emma.

- Vi har alle et ansvar for at virksomheten vår skal gi så få negative ringvirkninger som mulig. Men samtidig har vi muligheten til å være en pådriver for positive endringer. I Ringnes har jeg sett at vi kan bruke vår posisjon og størrelse til å gjøre en positiv forskjell, fortsetter Emma og viser til selskapets målrettede arbeid med å kutte både plast og sukker.

- Ved å redusere halvliterflaskene våre med 2 gram tok vi ut 170 tonn plast fra vårt årlige forbruk. Gjennom om snu det totale forbruket fra sukker til sukkerfritt kan vi ta ut 480 tonn sukker ut av det norske forbruket. Dette er begge eksempler på at små grep kan gjøre en stor forskjell, forklarer Emma.

For årene som kommer skal Emma sørge for at Ringnes forsterker dette arbeidet videre.

- Vi er en del av Carlsbergs bærekraftsstrategi og har forpliktet oss til å levere konkrete resultater der. I tillegg har vi definert en del lokale prosjekter, som for eksempel vårt Plastløfte. Vi skal ta ut 1000 tonn plast av vårt årlige forbruk innen 2025 og sørge for at vi bruker mer resirkulert materiale i vår emballasje, forteller Emma som også forklarer at dette henger tett sammen med målet om å redusere selskapets CO2-avtrykk.

- Vi skal fortsette arbeidet vårt med å ta sukker ut av bruskategorien. Målet er en sukkerfriandel på 90% i løpet av 2022. Og ikke minst skal vi sørge for å løfte fram alkoholfritt som kategori. I dag utgjør alkoholfritt og lettøl rundt 6 % av vårt totale ølvolum. I 2025 er målet å nå 10 %, forklarer Emma, og avslutter – Og med en ølsommelier-utdanning i ryggsekken vil jeg bidra med min faglige tyngde for å overbevise om at både smak og kvalitet ikke står til side for alternativer med alkohol. 

Ringnes bygger sin strategi på Carlsbergs overordnede konsernstrategi «Togheter towards Zero». Kort fortalt handler den om at vi har som mål å slippe ut null CO2, at vi skal jobbe for null misbruk av våre produkter, at vi skal ha null sløsing av vann og null ulykker ved våre anlegg.

Har du spørsmål til vår bærekraftagenda, ta gjerne direkte kontakt med Emma: [email protected]