Meny

En seier for folkehelsen

(Pressemelding:) Regjeringen gjorde i dag kjent at de vil foreslå å innføre en differensiert avgift for drikkevarer. Avgiften innebærer at prisen på sukkerreduserte og sukkerfrie produkter reduseres. Ringnes er svært positive til den nye modellen som de omtaler som en seier for logikken og folkehelsen. Samtidig etterlyser selskapet sterkere lut for å ned omfanget av handelslekkasjen mot Sverige.

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes AS. (Foto: Kilian Munch)

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes AS. (Foto: Kilian Munch)

 

- I Ringnes har vi lenge jobbet for å få myndighetene med oss på laget med en avgift som skiller mellom sukkerholdige og sukkerfrie produkter. Med rette er det mange som har pekt på den manglende logikken med en sukkeravgift for sukkerfrie drikkevarer. Med endringen som ble kommunisert i dag får vi endelig en sammenheng mellom mål og virkemidler i folkehelsepolitikken, uttaler Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes. 

Det var i 2016 at bransjen undertegnet en intensjonsavtale med helsemyndighetene og forpliktet seg til et felles mål om å ta ned sukkerforbruket fra drikkevarer.

- Vi er kommet veldig langt i Norge, med en sukkerfriandel på godt over femti prosent. Men vi har fortsatt en vei å gå. For hver prosent vi snur forbruket til sukkerfritt tar vi ut 480 tonn sukker, forsetter Røed som er overbevist om at den nye avgiften vil bidra til å snu forbruket i ønsket retning.

- Målet bør være at drikkevarekategorien gjør samme reise som tyggegummi og gjør drikkevarehylla så godt som sukkerfri på noe lengre sikt. Her kan jeg love at vi vil fortsette å utvikle et bredt utvalg med drikkevarer uten sukker, men med god smak, sier Røed.


Bransjen forventer tiltak mot grensehandel
Ringnes stiller seg også bak bransjens generelle krav om en bred tiltakspakke for å få ned omfanget av den unormalt høye grensehandelen.

I juni og juli steg omsetningen av brus i Norge med 55 % sammenlignet med fjoråret, og aller størst er veksten i omsetningen langs grensen. Dette er verdiskaping og arbeidsplasser som vi i et normalår sender over grensa.

- Forsiktige anslag visere at vi kunne økt bemanningen med i overkant av ti prosent dersom vi opprettholder dagens volum, sier Røed.

- Endringen av drikkevareavgiften er et steg i riktig retning, men vi oppfordrer også til å se på andre typiske grensehandelsprodukter. Her trenger vi en langsiktig og forpliktende plan for å få ned grensehandelen, slik vi har sett danskene har gjort det, avslutter Røed.


FAKTA

  • Ringnes har i dag en sukkerfriandel på 86 % og et mål å oppnå en sukkerfriandel på 90 % innen 2022 (Les mer).

  • I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2018 tok KrF initiativ til å utrede en differensiert sukkeravgift for drikkevarer etter modell fra UK og Irland.

  • I 2019 anbefalte et regjeringsutnevnt utvalg å skrote dagens produktavgift til fordel for en helsemotivert avgift som skiller mellom drikke med og uten tilsatt sukker. Erfaringer fra UK og fra forsøk i Norge viser at en differensiert avgift for drikkevarer bidrar til å snu forbruket fra sukker til sukkerfritt.

Mediekontakt

Kontaktperson for mediehenvendelser:

Direktør Corporate Affairs

Johanna Ellefsen Rostad

Tel +47 936 26 056 Email [email protected]