Meny

Enige om kvinneløft

Mesaninen på Ringnes Brygghus ble fylt til randen da Ringnes inviterte til 8. mars-seminar for å diskutere hvordan de og bransjen skal tiltrekke seg flere kvinner.

(F.v.)  Ann Elise Hildebrandt, Petter Haas Brubakk og Hege Ramseng deltok på Ringnes' 8. mars-seminar.

(F.v.) Ann Elise Hildebrandt, Petter Haas Brubakk og Hege Ramseng deltok på Ringnes' 8. mars-seminar.


Og det manglet ikke på engasjement. - Vi må jobbe langs flere akser, ellers risikerer vi å stå uten verdifull kompetanse i næringsmiddelindustrien om 15 år, sa administrerende direktør for NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, og la til: - Vi må adressere problemstillingen overfor myndighetene og utdanningsinstitusjonene. Og så må vi tenke gjennom hvordan vi omtaler egen bransje. Vi må snakke på en måte som når frem til kvinnene, sa Brubakk.

-Tid for handling
Også forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) var tydelig på at det er tid for handling. – Blant medlemmene våre som jobber innen bryggeri og mineralvann er kun 11% kvinner. Det er på tide at vi tar grep for å oppnå bedre kjønnsbalanse, sa hun, og nevnte at det både må jobbes mot utdanningsinstitusjoner, men også direkte mot virksomhetene. -Med så lave kvinnetall er det naturlig at vi utfordrer virksomhetene på hvordan de jobber med rekruttering. Og ikke minst bør det settes konkrete mål for ønsket kvinneandel, sa Hildebrandt.

Rekruttere og beholde
Kommunikasjonssjef Hege Ramseng i Bryggeri- og drikkevareforeningen fortalte at det lave antallet kvinner er noe bryggeriforeningen allerede har tatt opp med medlemmene. – Her må vi som bransje bare erkjenne at vi har en jobb og gjøre både når det kommer til å rekruttere kvinner og ikke minst hvordan vi skal beholde dem, sa hun.

Stipend
Bransjeaktørene var enige om at kompetanse er et sentralt virkemiddel for å tiltrekke seg- og beholde flere i bransjen.

- I Ringnes vil vi gjerne bidra med penger inn i potten i et kompetansestipend som øremerkes kvinner med mål om å tiltrekke oss og beholde flinke damer i bransjen, sa kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad, som fikk støtte av både NNN og NHO Mat og drikke.

Ramseng i Bryggeriforeningen bekreftet at et slikt initiativ er i tråd med foreningens planer om å etablere kompetansestipend i bransjen.

- Et slikt tiltak løser ikke utfordringen alene, men det kan bidra til oppmerksomhet rundt kvinners posisjon i bransjen. Kanskje vil vi på et tilsvarende arrangement neste år dele ut det første stipendet? Det får være ambisjonen, avslutter hun.

 Se Ringnes' 8. mars-film her:

Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes