Meny

Festivalsjefen

I løpet av en hektisk norsk festivalsesong, som varer fra begynnelsen av juni til slutten av august, er Ringnes leverandør til hele 162 små og store festivaler over hele landet, sier Fahim Andreas Fundak, Ringnes’ egen festivalsjef.

Fahim Andreas Fundak har ansvaret for gjennomføringen av festivalene Ringnes lverer drikke til. Total 162 stykker.

Fahim Andreas Fundak har ansvaret for gjennomføringen av festivalene Ringnes lverer drikke til. Total 162 stykker.


Det er godt over halvparten av alle festivalene som arrangeres i Norge i løpet av et år. – Våre dyktige serviceteknikere har montert opp tappetårn og kjøleskap, mens våre erfarne sjåfører sørger for at alle får rikelig med drikke til arrangementene sine. Vi begynner å få god erfaring med hva som trengs, fortsetter Fahim.

Antall billetter solgt til festivalene Ringnes leverer drikke til er omlag 1,5 millioner i året.
–Det spiller ingen rolle om det er en liten festival med noen hundre besøkende eller Øya-festivalen med 85000 gjester – for oss er det viktig at alle får det de har bestilt av varer.

Er Norge en festivalnasjon?

- Jeg kjenner ikke godt nok til festivalinteressen i andre land til at jeg våger å sammenligne. Det som er helt sikkert er at interessen for musikkfestivaler i Norge er veldig stor – og det vil overraske meg om mange andre går mer på festival enn vi,  dersom man tar innbyggertallet i betraktning, legger han til.

Grønne festivaler
De siste årene har stadig flere festivaler tatt grep for å bli mer miljø- og klimavennlige. – Siden vi er en stor leverandør med mye erfaring blir vi ofte spurt om råd – blant annet om hvordan det best kan legges til rette for en effektiv innsamling og gjenvinning av festivalglassene. Hva som er den mest optimale løsningen avhenger av type festival, beliggenheten og antall gjester. For Øya fungerer en ordning med gjenbruksglass som vaskes og benyttes på nytt, mens det for mindre festivaler kan være en vel så bra løsning å sørge for en effektivt innsamling og resirkulering av glassene, avslutter Fahim.