Meny

Hvorfor er vi så opptatte av emballasje?

– Målet vårt er et netto nullutslipp innen 2040. Skal vi komme dit må vi sørge for at emballasjen samles inn, gjenvinnes og brukes på nytt, sier Ringnes’ emballasjeekspert, Sølvy Aslaksen. – Hver eneste dag jobber vi med initiativer og tiltak som kan ta oss nærmere målet.

Sølvy Aslaksen, emballasjeekspert i Ringnes.

Sølvy Aslaksen, emballasjeekspert i Ringnes.

 

I Carlsberg Gruppens bærekraftstrategi Together Towards Zero and beyond, er det tydelige definerte mål for å redusere klimautslippene våre og komme i netto null innen 2040. For oss i Ringnes er det ett område som skiller seg ut som spesielt viktig – og det er emballasje. Halvparten av våre produkters klimaavtrykk kommer nemlig fra emballasjen.

Store nok til å gjøre en forskjell

Vår erfaring så langt er at små grep kan gjøre en stor forskjell. Ved å redusere bruken av plast i flaskene våre med noen få gram, kan vi årlig kutte tonnevis med plast. For oss er jakten på smart emballasje en vedvarende prosess – drevet frem av vilje, kunnskap og nytenkning. Vi er derfor grunnleggende optimistiske når det gjelder hva vi kan få til sammen med kloke hoder både i og utenfor egen organisasjon. Vi er klar over at det meste av ansvaret hviler på oss som den største drikkevareleverandøren i Norge og som en del av en stor bransje. Vi er store nok til å gjøre en forskjell.

Plastløftet

I 2019 avla vi Plastløftet. Plastløftet var et initiativ fra Grønt punkt i 2019 for å motivere norsk næringsliv til å jobbe målrettet for å nå EUs mål for gjenvinning for 2025/2030. Det har nå blitt en integrert del av bærekraftstrategien til Ringnes. Vi satte oss blant annet som mål at 50 % av plasten i vår emballasje skulle være av resirkulert plast. Den listen er allerede hevet, og vi jobber nå mot 80 %, da det er den optimale mengden resirkulert plast (PET) i flaskene våre med dagens teknologi. I 2021 endret vi Farris og Imsdalsflaskene til 80 % resirkulert PET, og i januar i år var også alle halvlitersflaskene våre over på samme løsning. Til sammen har vi med dette spart over 2 000 tonn ny plast per år.


Fjerner unødvendig plast

I tillegg til å endre til resirkulert plast, har Ringnes som mål å kutte bruken av unødvendig plast med 1000 tonn innen 2025. Ved utgangen av 2022 var litt over halvparten fjernet. – Vi har blant annet gjort flaskene lettere, endret plastsugerørne på barnedrikken Solrik til papirsugerør og fjernet håndtaket på multipakkene våre. Selv om vi er godt i gang er det et krevende mål å nå. De første tonnene var de enkleste. Samtidig er det bra å ha et mål å strekke seg etter, avslutter Sølvy.


Verdens beste pantesystem

Carlsberg har nå definert konkrete mål for innsamling og gjenvinning av emballasjen som vil få konsekvenser for alle markedene i konsernet. – Carlsberg har meislet ut målene, men jobben må gjøres i markedene. I Ringnes har vi kommet langt gjennom verdens beste pantesystem og offensive ambisjoner for bruk av resirkulert materiale i vår emballasje. Mer enn ni av ti flasker samles inn allerede og målet er at 100% skal inn. Innsamling og økt bruk av resirkulert materiale i emballasjen vår har en dobbel positiv effekt: Redusert forsøpling av naturen og reduserte klimautslipp.

Plastflaskene kommer som små hylser til tapperiet, der de blåses opp i disse formene ved hjelp av varme og lufttrykk.

Plastflaskene kommer som små hylser til tapperiet, der de blåses opp i disse formene ved hjelp av varme og lufttrykk.