Meny

Ønsker ideer som gjør «unntaksåret 2020» lettere å leve med

Solofondet vil dele ut 800 000 kroner til unge nordmenn som har gode ideer som kan gjøre det lettere å leve med ringvirkningene av korona-situasjonen i Norge.

Normalt finnes det ingen begrensninger for hva man kan søke midler til fra Solofondet. Men i år oppfordres spesielt søkere med prosjekter som kanskje kan bøte på slikt som begrensede fritidstilbud, avlyste arrangementer og sosial avstand.

– 2020 er blitt et veldig spesielt år, og korona kommer til å sette sitt preg på landet vårt i lang tid fremover. Solofondet kan være en inspirasjon for de som ønsker å gjøre situasjonen bedre, sier Peder Onsøyen, ansvarlig for Solofondet.

Ser etter koronaløsninger
I fjor ble det delt ut 750 000 kroner til 29 prosjekter som skilte seg ut i en bunke med mer enn 1300 søkere. Onsøyen forteller at erfaringene fra forrige runde har vist at unge mennesker sitter på gode og spennende ideer og løsninger, og han er sikker på at det vil komme inn mange spennende søknader knyttet til koronasituasjonen.

Solofondet ble et fenomen på 1990-tallet, og vokste til å bli en av de aller største og mest populære støtteordningene for ungdom. Fondet gjenoppsto i fjor etter en pause på 15 år.

Engasjerte jevnaldrende sitter i juryen
Nytt i fjor var også at juryen ble satt sammen av ungdommer i samme aldersgruppe som de som søker. Alle hadde selv utmerket seg gjennom sitt engasjement i mange ulike saker.

– Denne gjengen fungerte fantastisk godt i 2019, så vi har valgt å engasjere dem på nytt i år, forteller Peder Onsøyen.

Fristen for å søke støtte fra Solofondet i 2020 er 31. mai, og alt man trenger å vite finnes på nettstedet solofondet.no. Alle ungdommer mellom 15 og 25 år som er bosatt i Norge kan søke. Solofondet deler ut stipend på opptil 100 000 kroner, men hovedvekten av utbetalingene vil være flere mindre beløp på mellom 1000 og 10 000 kroner.

Juryen fra 2019 vil også avgjøre hvem som får Solofond-midler i 2020.

Juryen fra 2019 vil også avgjøre hvem som får Solofond-midler i 2020.