Meny

Ringnes blir klimapartner med Oslo

Skal Oslo kommune lykkes med å nå sine ambisiøse mål for klimaarbeidet må de få næringslivet med på laget. Derfor tar kommunen initiativet Næring for klima ett skritt videre og inviterer bedriftene til å bli klimapartnere. Først ut til å inngå partnerskap er ASKO, Norgestaxi, Asplan Viak og Ringnes.

 Se Emma snakke om klimarapportering i denne videoen, som er laget av Klimaetaten i Oslo kommune (klimaoslo.no)

- I fjor signerte vi en klimakontrakt med Oslo kommune der vi forpliktet oss til å gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden. Nå tar vi forholdet et steg videre og går inn i et klimapartnerskap, som er forbeholdt virksomheter som jobber aktivt med klimaregnskap, sier Emma Bjørke som er bærekraftsansvarlig i Ringnes.

Klimakontrakt forplikter
Klimapartnerskapet er for virksomheter som bruker klimaregnskap som verktøy for å nå egne mål.

- Klimaregnskapet vårt er kartet og kompass et i klimaarbeidet i Ringnes. En god oversikt over klimagassutslippene i verdikjeden er helt avgjørende for å kunne kartlegge hvor vi har utfordringer, hva som er mulighetene, og hvor skal vi legge inn trykket for å oppnå de beste resultatene. Først når vi vet dette kan vi legge planer og sette ambisiøse, konkrete mål, fortsetter Bjørke.

Transparent og troverdig
I Ringnes og Carlsberg kartlegges løpende det omtales som selskapets «Beer in hand carbon footprint». Slik kan Ringnes sammenligne sitt relative fotavtrykk med andre markeder i Carlsberg-konsernet. Som Klimapartner i Oslo kommune vil Ringnes nå kunne tilsvarende sammenligninger på tvers av virksomheter i Norge.


– Gjennom å få et helhetlig og transparent rapporteringssystem vil vi kunne lære av hverandre og forhåpentligvis få vist at god klimaledelse er nødvendig for at arbeidet som gjøres skal bli sammenlignbart og troverdig, sier Bjørke, som ikke er et øyeblikk i tvil om at et partnerskap i Næring for Klima blir nyttig for Ringnes på flere måter.

- Dette er en utmerket arena for erfaringsutveksling. Jeg tror også at partnerne kan bidra til å motivere andre til å jobbe mer systematisk med CO2-reduksjon og kartlegging, avslutter Bjørke.