Meny

Ringnes er med på årets TV-aksjon for å redusere plast i havet

I 2019 sa det norske folk at plast i havet var den miljøutfordringen som bekymret oss mest (Opinion, september 2019). I 2020 kan vi sammen gjøre noe med denne problemstillingen - som mennesker har skapt og som mennesker kan fikse. I år kan vi ikke gå fra dør-til-dør. Men vi kan gjøre mye digitalt – med digitale bøsser og betalingsløsninger.

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes AS.

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes AS.

 

Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Les mer om årets TV-aksjon her: Blimed.no.

I Ringnes har vi avlagt Plastløftet, hvor vi har satt oss konkrete mål om å:

  • Fjerne 1000 tonn plast innen 2025
  • Sørge for at emballasjen vår inneholder minst 50 % resirkulert plast innen 2025
  • Jobbe for en innsamlingsgrad på 100 % og sikre at ikke noe av vår emballasje kommer på avveie.

Det er stort engasjement for Plastløftet i Ringnes. Det samme engasjementet tar vi med oss inn i TV-aksjonen der vi får anledning til å bidra til å ta plastforsøplingen ved roten.

I Ringnes har vi ikke bare en bærekraftansvarlig. Alle i selskapet må bidra til å gjøre oss mer bærekraftig. Den samme tilnærmingen har vi til TV-aksjonen.

Alle ansatte oppfordres til å være med i aksjonen. Selskapet legger 300 kroner i bøssa til alle som registrerer en digital innsamlingsbøsse. Vi deltar også i næringslivets ringedugnad fra Børsen hvor vi skal ringe rundt til andre virksomheter og invitere flere til å bli med.

I tillegg ønsker vi å gjøre vårt til å øke kjennskapen til temaet for årets tv-aksjon. Med Grønne dager i Ringnes brygghus har vi lagt opp til flere ulike arrangementer med mål om å sette flomlyset på temaet for årets TV-aksjon samt oppfordre til flere bidrag i den store bøssa.

Vi starter uka med en premiere på seminaret "Det store plastløftet". Ønsket med seminaret er både å vise problemstillingen, men også lokale løsninger på en global utfordring. Problemene er godt belyst, men mange av løsningene er kanskje ikke like kjent. Her har vi møtt noen av de som aktivt jobber for å begrense bruken av unødvendig plast og aktivt finner løsninger som gjør at norsk næringsliv blir mer bærekraftig.  

Følg gjerne med på Ringnes Brygghus sitt program og kom gjerne med tilbakemeldinger på hva du synes.

Med dette gjenstår det bare å oppfordre til å bidra til årets TV-aksjon – enten via våre bøsser eller ved å etablere din egen!


Vennlig hilsen

Anders Røed