Meny

Ringnes kåret til årets lærebedrift 2018

Ringnes ble kåret til Årets lærebedrift 2018 i Akershus, blant 1200 bedrifter som tar inn lærlinger i fylket.

14. mars ble Ringnes kåret til vinneren. -Dette er naturligvis veldig hyggelig og noe vi er stolte av. Vi har holdt på med denne ordningen i veldig mange år og begynner å få god erfaring med å ta inn lærlinger.  Det at vi har et godt og innarbeidet system gjør at vi ikke trenger å begynne på nytt hver gang. Vi har også bygget gode relasjoner inn mot skolene, noe som er nyttig, forteller Egil Lønne – som har ansvaret for lærlingprogrammet i Ringnes.

Han mener det er viktig at store virksomheter som Ringnes tar inn lærlinger. – Dette er en investering i kompetanse for fremtiden. Alle bedrifter som har mulighet bør bidra med å ta inn lærlinger, sier Egil.

De fleste som har gjennomført lærlingprogrammet til Ringnes har gått ut med meget gode karakterer. – Det er i stor grad lærlingene selv som sørger for dette. Vårt viktigste bidrag er å legge forholdene til rette for at de kan lære. Vi er en ressurs som det er opp til dem å benytte, men til syvende og sist er det opp til lærlingene selv hva de vil få ut av programmet. Det at vi viser dem tillit og gir dem ansvar opplever vi at virker motiverende, sier Egil videre.

Han forteller at veldig mange av lærlingene jobber videre for Ringnes etter endt læretid. – Noen har fått tilbud om fast jobb dersom vi har hatt ledige stillinger, mens andre jobber for oss deltid eller i høysesongene. De kjenner Ringnes og vi kjenner dem. Dette er vinn-vinn, avslutter Egil.

Kriteriene for nominasjonen var at:

  • Bedriften er godkjent lærebedrift i Akershus og har lærling eller lærekandidat
  • virksomheten over tid har vist et systematisk arbeid i opplæringen av lærlinger/lærekandidater som gir et godt grunnlag for å bestå fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven
  • lærebedriften bidrar til å knytte skole og arbeidsliv sammen, f.eks. gjennom yrkesfaglig fordypning (YFF)
  • lærebedriften legger til rette for et inkluderende og godt arbeidsmiljø

(Artikkelen ble oppdatert 15. mars, etter at Ringnes mottok utmerkelsen.)