Meny

Ringnes signerer Grønnvaskingsplakaten

- I Ringnes har vi en offensiv bærekraftagenda. Vi ønsker å bruke vår posisjon til å vise vei og gjøre en positiv forskjell, sier Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes, når selskapet tar et klart standpunkt mot grønnvasking.

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes.

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes.

 

Grønnvasking oppsummeres gjerne som en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.

– Det er bra at Ringnes med sine kjente og kjære merkevarer melder seg på i kampen mot grønnvasking, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets Klimaledere, som er initiativtaker til Grønnvaskingsplakaten.

Plakaten, som også Miljøstiftelsen Zero, WWF og Fremtiden i våre hender har vært med å utforme, er en veileder og rettesnor for virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

- Ved å signere Grønnvaskingsplakaten bekrefter vi at vi lever etter prinsippet om handling foran ord. Som selskap er vi både åpne på hva vi har oppnådd og det som gjenstår på vår bærekraftagenda. Og for våre merkevarer kommuniserer vi de tiltakene vi gjør på en måte som skal veilede forbrukeren og gjøre det enklere å ta mer bærekraftige valg, sier Røed.

Skift oppfordrer alle store og små norske virksomheter til å signere plakaten, og Skift-lederen er glad for at Ringnes som stor og ledene aktør innen sin bransje stiller seg bak budskapet.

– Det at selskapet nå signerer grønnvaskingsplakaten sender et tydelig signal om at de anerkjenner problematikken rundt grønnvasking, og skal gjøre sitt beste for å unngå dette, sier Haugland.

Må være tydelige for forbrukerne

Ringnes har i sin bærekraftagenda blant annet satt konkrete mål om å redusere bruk av ny plast med 1000 tonn årlig innen 2025. Og selv om unødig bruk av plast er miljøspørsmål som engasjerer mange, er det fortsatt et område som kan belyses bedre, mer Ringnes-sjefen.

- Gjennom Plastløftet har satt oss ambisiøse mål for å kutte unødvendig plast, bruke resirkulere materiale og sørge for at ikke noe av vår emballasje kommer på avveie. Plast og plast på avveie er et tema som engasjerer mange. Men vi ser også at mange forbrukere synes det er krevende å navigere i jungelen av begreper og merkelapper, og nettopp derfor er Grønvaskingsplakaten viktig, sier Røed.

Også Haugland mener tydelige budskap i kampen for å redusere plastforsøpling er viktig for å nå målene.

- Ringnes skal gjennom en transformasjon gjennom sitt plastløfte. Både for å bidra til å forhindre plastforsøpling og for å skape en mer sirkulær økonomi i Norge, der bruken av resirkulerte materialer økes kraftig. På denne reisen vil åpen og ærlig kommunikasjon være en avgjørende faktor, sier Skift-lederen.

SE BJØRN HAUGLAND FORTELLE HVA SKIFT GJØR OG HVA HAN MENER MED SIRKULÆRØKONOMI:

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets Klimaledere.