Meny

Ringnes skal holde forsyningslinjene i gang

I en ekstraordinær situasjon skal Ringnes sørge for å holde produksjonen i gang og distribuere varene til butikker rundt om i landet.– Dette handler om å bidra til å opprettholde forsyningssikkerheten og en viss normalitet i en tid som vi absolutt kan kalle svært uvanlig, sier Martin Kjekshus, direktør for produksjon i Ringnes.

Martin Kjekshus, direktør for produksjon i Ringnes.

Martin Kjekshus, direktør for produksjon i Ringnes.

 

Tar vare på både kundene og medarbeiderne
Kjekshus understreker at det er svært viktig at Ringnes holder forsyningslinjene i gang.

– Ringnes er en stor aktør. Hvis norske forbrukere til enhver tid skal ha tilgang til drikkevarer, er det avgjørende at vi evner å opprettholde driften, sier han. – Vi må ta grep for å holde antallet sykmeldte og medarbeidere i karantene nede. God hygiene og gode rutiner i alle funksjoner er avgjørende.

Det er også viktig å sørge for at Ringnes har nok tilgang til råvarer, samt å holde en tett og god dialog med butikkjedene og kjøpmennene. Situasjonen må følges fra time til time, og man må være forberedt på at den kan endre seg raskt.

– Vi blir også nødt til å prioritere de mest etterspurte produktene. Men aller viktigst er det at vi skal ta vare på hverandre og ikke slite ut enkeltmedarbeidere. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, sier Kjekshus.

River ned siloer og søker ekstern backup
– Vi jobber nå med å kartlegge kompetansen internt. Er det noen som har truckførerbevis eller kan kjøre lastebil? Hvem har tidligere jobbet i produksjon eller distribusjon og kan steppe inn på kort varsel? Vi blir nødt til å rive siloene og prioritere beinhardt, understreker Kjekshus

Han forteller at det også jobbes med å sikre ekstern backup av stillinger som ikke kan erstattes med interne krefter. - Vi trenger folk som kan overta dersom mange av våre sjåfører blir borte fra jobb samtidig grunnet sykdom eller karantene. Derfor er vi i dialog med både bemanningsselskaper og selskaper som har permittert sine sjåfører, fortsetter han.

Dette handler om å vise lederskap i praksis, mener han. – Det er mange som vil bidra, men som kanskje ikke helt vet hvordan. Ved å tenke utenfor boksen, jobbe tett sammen i beredskapsgruppene og hente inn eksterne krefter der vi kan, skal vi komme oss gjennom dette, avslutter han.