Meny

Ringnes vil ha myndighetene med seg på å gjøre Norge til sukkerfrittlandet

- Med myndighetene med oss på laget kan vi over en viss tid se den sukkerholdige brusens død i Norge, sier administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed, i forbindelse med lanseringen av selskapets bærekraftrapport.

Administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed.

Administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed.

 

Les hele rapporten HER

Helsemyndigheter trekker frem høyt sukkerforbruk som en betydelig kilde til livsstilssykdommer. Derfor har norske myndigheter sagt at de ønsker drikkevarebransjen med seg på å få ned sukkerinntaket i den norske befolkningen.

Drikkevarebransjen har kommet langt med å ta vekk unødvendig sukker fra brus. Norge er ett av få land som har en sukkerfriandel som er godt over femti prosent. I Ringnes er i dag 80 prosent av brusen de selger uten tilsatt sukker. For 2022 har selskapet satt seg et mål om å nå 90 prosent.

- Selv om vi som bransje har kommet langt, er det fortsatt et betydelig potensial for å gjøre en forskjell for den norske folkehelsa. For hver prosent forbruket flyttes fra sukkerholdig til sukkerfri brus fjerner vi 480 tonn sukker fra markedet, sier Røed som oppfordrer myndighetene til å se til UK og Irland som for ett år siden innførte en såkalt differensiert sukkeravgift.

I dag betaler de norske drikkevareprodusentene den samme «sukkeravgiften» for brus med og uten tilsatt sukker. Et regjeringsutnevnt utvalg har anbefalt regjeringen å skrote dagens avgift til fordel for en differensiert avgift slik at brus uten sukker får lavere pris enn brus med sukker. 

Etter ett år med differensiert avgift har salget av sukkerbrus i Irland gått ned med 14, mens de sukkerfrie variantene opplevde en salgsøkning på 18,8 prosent. UK kan vise til tilsvarende utvikling. - I Norge så vi det samme da KIWI valgte å redusere prisene på de sukkerfrie variantene. Hvis vi fikk en differensiert avgift for drikkevarer ville vi kunne oppnådd dette i bred skala også i Norge, avslutter Røed.

Plast og øl uten alkohol
Plast og øl uten alkohol er andre tema som berøres i Ringnes’ bærekraftrapport.

– Vi skal være gjerrige med bruken av plast og sørge for at den ikke kommer på avveie. Innen 2025 skal minst 50 prosent av plasten vi benytter være resirkulert. Vi har også som ambisjon å redusere bruken av plast med 1000 tonn i samme periode, forteller Røed.

I Norge har vi verdens beste retursystem for drikkevareemballasje. Ni av ti plastflasker og aluminiumsbokser som forlater butikkene leveres tilbake gjennom panteautomatene. Med EUs plastdirektiv vil flere land følge etter Norge.

- Et tredje område hvor vi skal styrke oss er øl uten alkohol. Vi vil at flere skal få øynene opp for at øl uten alkohol er et godt drikkevalg. I dag står dette markedet for seks prosent av Ringnes´ ølnportefølje. Innen 2025 er målet å nå 10 prosent. Det tror vi er mulig. Fordi vi både svarer på folks ønske om å ta vare på helsa og ønsket om å få en god smaksopplevelse