Meny

Skal bidra til å nå Oslos klimamål

Ringnes har signert en tilslutningsavtale med Oslo kommune, der selskapet forplikter seg til å bidra til å nå hovedstadens ambisiøse klimamål.

Kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad signerte Klimakontrakten på vegne av Ringnes, ansvarlig byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) signerte for Oslo kommune. (Foto: Dinamo for Klimaetaten)

Kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad signerte Klimakontrakten på vegne av Ringnes, ansvarlig byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) signerte for Oslo kommune. (Foto: Dinamo for Klimaetaten)

 

Oslo har satt seg som mål å redusere utslipp av klimagasser med 95 prosent og bli en klimarobust by innen 2030. For å nå målene må det offentlige og næringslivet samarbeide om å gjennomføre effektive tiltak som monner. Fredag 15. oktober var det duket for en høytidelig signeringslunsj for å markere samarbeidet mellom kommune og næringsliv.

Inspirerende samarbeid
- I Ringnes har vi satt oss noen ambisiøse mål for å redusere vårt klimaavtrykk. Gjennom denne kontrakten forplikter vi oss til å aktivt bidra til å nå Oslos klimamål, og at vi vil gå foran som en klimaansvarlig virksomhet gjennom konkret handling. Møtet med engasjerte politikere og representanter fra andre bedrifter som jobber for felles mål inspirerer, sier kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad som signerte kontrakten på vegne av selskapet. Ansvarlig byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), signerte på vegne av kommunen.

På god vei
I anledning signeringen ble selskapene også invitert til å dele sine erfaringer i klimaarbeidet med ansvarlig byråd og de andre bedriftene.

- I fireårsperioden vi har lagt bak oss har vi redusert klimaavtrykket fra råvare til forbruker med 17 prosen. Ringnes er også stolt over å kunne servere deg den ølen med det relativt laveste CO2-avtrykket i Carlsberg-familien, sa Rostad som fortalte at emballasje forblir viktig i arbeidet med å redusere avtrykket ytterligere.

- Over femti prosent av vårt klimaavtrykk kommer fra emballasje. Derfor jobber vi nå målrettet med å finne løsninger som gjør emballasjen smartere. Det handler både om å bruke mindre emballasje og introdusere mer resirkulert materiale. Her er vi godt i rute med å nå målet om 80 % resirkulert materiale i våre plastflasker i løpet av neste år. Slik vil vi både redusere bruken av ny plast og redusere CO2-avtrykket fra emballasjen vår, avsluttet Rostad.

Signeringen av Klimakontrakten foregikk i Oslo Rådhus, og sammen med Ringnes slutte også Vygruppen, OsloBuss, Cargotron Transport, Kruser og Cityhubs seg til klimamålene for byen. (Foto: Dinamo for Klimaetaten)

Signeringen av Klimakontrakten foregikk i Oslo Rådhus, og sammen med Ringnes slutte også Vygruppen, OsloBuss, Cargotron Transport, Kruser og Cityhubs seg til klimamålene for byen. (Foto: Dinamo for Klimaetaten)