Meny

Tar BØLGEN for et bedre miljø

Ringnes har som første bedrift blitt invitert med i det nyetablerte miljøprosjektet BØLGEN, som har som mål å forebygge forsøpling av forbrukeravfall.

Det er organisasjonene Hold Norge Rent og Mepex Consult som står bak prosjektet som også finansieres av Miljødirektoratet. Med på BØLGEN-laget har de Infinitum, Grønt Punkt Norge og Oslofjorden Friluftsråd. Hensikten er å bistå bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall og definere tiltak som både treffer årsakene til forsøpling og passer i det landskapet bedriften opererer i.

-Ringnes er en engasjert og fremoverlent foregangsbedrift inn i BØLGEN. Deres ønske om å være en del av løsningen på forsøplingsutfordringen og evne til å se muligheter, er avgjørende for å finne og gjennomføre konkrete tiltak som har effekt, sier Elise Narum Amland i Mepex Consult.

Konkrete tiltak
Prosjektet består av kunnskapsdeling om forsøpling, bevisstgjøring gjennom strandrydding og analyse av avfallet, samt en workshop for å identifisere mulige og realistiske tiltak. Målet er å komme frem til en konkret tiltakspakke som bedriftene forplikter seg til å gjennomføre og som de vil bli målt på.

- Vi er svært takknemlige for at vi har fått muligheten til å ta del i BØLGEN, som allerede har vist seg både lærerikt og engasjerende. Ringnes’ mål er at ikke noe av vår emballasje skal komme på avveie. Vårt refreng er «pant alt, alltid» slik at flaskene kan resirkuleres og få nytt liv. Vi har kommet langt, men er ennå ikke i mål. Med BØLGEN håper vi at vi sammen kan komme opp med tiltak som gjør en forskjell, sier direktør for Corprate Affairs i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad.

Strandrydding
Etter et oppstartsmøte med kunnskapsdeling før sommeren 2020 ble Ringnes invitert med på strandrydding i Olsofjorden med påfølgende analyse av søppelet.

-I drikkevarebransjen er vi veldig stolte over panteordningen og at vi har god kontroll på emballasjen vår. Men det vi fant av flasker og korker i fjæra viser at også vi kan gjøre mer for at vår emballasje ikke kommer på avveie, sier Johanna videre.