Meny

Tre viktige særtrekk som har holdt oss sunne

Dugnadsånd, evne til å ta et skippertak og det tillitsbaserte partssamarbeidet i næringslivet – tre karaktertrekk som kjennetegner det norske samfunnet. Det har ikke bare kommet godt med de siste månedene. Det gjør også at vi står bedre rustet til å møte det som venter oss i månedene som kommer.

Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes.

 

En av mine forgjengere i sjefsstolen, polske Jacek Pastuszka, som kort oppsummerte sin opplevelse av Norge og det norske næringslivet på denne måten. Hans erfaring var at det var tre egenskaper som karakteriserer nordmenn mer enn andre:

  1. Evnen til å ta et skikkelig skippertak hvis situasjonen tilsier det.
  2. Den tillitsbaserte dugnaden, som handler om at alle stiller opp for fellesskapets beste.
  3. Det unike partssamarbeidet i næringslivet.

Denne særdeles krevende og historiske våren har vist at Jacek hadde rett.

Smittevern og solide forsyningslinjer
Det er godt over to måneder siden vi satte selskapet i høyeste beredskap. Vår første prioritet var å sikre våre ansattes liv og helse. Ved å innføre strenge smitteverntiltak på våre lokasjoner og opptre lojalt overfor helsemyndighetenes anbefalinger, har vi klart å opprettholde en god helse i selskapet.

I unntakstilstand har produksjonen gått for fullt, og bilene våre har levert varer til butikker rundt om i hele landet. God drift og et godt samarbeid med kundene har gjort at vi har levert i tråd med det som forventes av oss som en del forsyningskjeden for mat og drikke i Norge.

Forsiktig optimisme
Vi kan dessverre ikke senke skuldrene helt ennå. Vi skal fortsatt opprettholde de gode rutinene og videreføre strenge smitteverntiltak.

Det vi nå ser er at kampen mot viruset i stadig større grad forflytter seg til den realøkonomiske banehalvdelen. Den første bølgen traff våre kunder i utelivsbransjen hardt. Når flere serverings- og utesteder nå åpner opp igjen, skjer det under strenge smitteverntiltak og med en forsiktig optimisme for hva framtiden vil bringe. 

Det er mange mørke skyer på himmelen. Men i det som har vært og er en bekymringsfull situasjon, skal vi også glede oss over hvordan vi har evnet å møte viruset og krisen så langt. 

Fleksible og løsningsorienterte medarbeidere
«Nå ser vi Ringnes på sitt beste», sa vår HR-direktør Karl Johan Kolltveit da det stormet som verst. Han trakk fram vår arbeidsstyrke, som har erfaring med og er vant til å jobbe på tvers av funksjoner. Ikke bare har dette gjort det mulig å flytte folk dit behovet har vært størst – det har også vært avgjørende for å redusere omfanget av permitteringer.

Med en unik innstilling og riktig erfaring kunne eksempelvis distriktssjef Lasse Rostad forsterke vårt sjåførapparat, mens utelivstekniker Eskil Dahlen tjenestegjorde ved bryggeriet vårt på Gjelleråsen. 

Konstruktiv dialog
Nå er det ingenting som gleder meg mer enn å ha både Lasse og Eskil tilbake i sine ordinære stillinger, noe som betyr at vi ikke lenger har permitterte i Ringnes og at vi som selskap igjen er fulltallige.

Helt siden vi fikk en forståelse av de potensielle ringvirkningene av situasjonen, har vi hatt en konstruktiv dialog med våre tillitsvalgte. At vi evnet å komme frem til rimelige løsninger på denne måten, skyldes ikke situasjonen vi var og er inne i. Det er et resultat av et innarbeidet samarbeid gjennom år. At vi snakker godt i hverdagen, gjør oss bedre rustet til å møte krevende tider.

Det store skippertaket
Vår evne til å finne løsninger sammen setter vi høyt. Men heldigvis er ikke det unikt for Ringnes. Vi ser det i de fleste selskaper og på nasjonalt nivå. Politiske myndigheter og partene i arbeidslivet har møtt krisen gjennom tett dialog og samarbeid.

I det som er en ekstraordinær situasjon har vi kanskje lært å sette enda mer pris på egenskaper ved det norske storsamfunnet: En unik vilje og evne til å brette opp ermene og gjøre en ekstra innsats til det beste for fellesskapet. I Ringnes har vi erfart at dette ikke bare har vært avgjørende for å komme gjennom de siste månedene på en god måte. Jeg tror også at det er dette som også gjør at vi står bedre rustet til å møte det som venter oss i månedene som kommer.


Med vennlig hilsen

Anders Røed
Administrerende direktør
Ringnes AS