Meny
Anders Røed, administrerende direktør Ringnes AS

Anders Røed, administrerende direktør Ringnes AS

Stor nok til å gjøre en forskjell

Høsten 2019 var plast i havet den miljøutfordringen som bekymret folk mest i Norge, ifølge en meningsmåling gjort av Opinion. Forurensing kom på en andreplass, mens drivhusgasser endte på femteplass.

Ifølge Miljødirektoratet slippes det ut 10.000 tonn plast fra norske kilder på land hvert år i Norge. Halvparten havner i havet.

Plasten har verken vinger eller føtter. Det er mennesker som er ansvarlige for plast på avveie. Det gode med dette er vi kan og bør gjøre noe med det. Det brede engasjementet blant folk flest, nasjonale og internasjonale institusjoner og næringsaktører gir meg et håp om at vi kan klare det.

Da Oslo markerte miljøhovedstadsåret i 2019 løftet de fram konkrete tiltak mot plastforsøpling. Ringnes har vært en stolt samarbeidspartner i dette arbeidet, som vi vil fortsette med uforminsket styrke innenfor rammen av vårt Plastløfte. Her har vi forpliktet oss til å kutte 1000 tonn plast og introdusere minst 50 prosent resirkulert plast innen 2025. Vi er godt i gang, men langt fra i mål. I løpet av 2019 kuttet vi til sammen 270 tonn plast. Vi viser at små grep kan gjøre stor forskjell når vi fjernet 2 gram per 1,5 liters flaske og dermed tok ut 200 tonn plast i produksjonen vår. Høsten 2019 lanserte vi også Imsdalflasken laget av 100 prosent resirkulert plast. Den var den første av sitt slag i Norge. Arbeidet har tatt oss to år med prøving og utvikling.

Sirkulærøkonomi i praksis
At vi leverer på «Pant alt. Alltid.» i Norge, har gjort oss til verdensmestre i panting. Ni av ti flasker finner veien tilbake til en panteautomat, til sammen mer enn én milliard bokser og flasker per år.

Dette tallet er summen av en imponerende kollektiv dugnad for miljøet. La meg derfor benytte anledningen til å si TAKK til alle dere som panter – og legge til: Fortsett med det! hver gang du putter en flaske i automaten sparer du miljøet og gir flasken mulighet til å få et nytt liv.

Fra og med januar 2021 vil vi sørge for at flasken din også gjenvinnes i Norge, når drikkevarebransjen starter aktiviteten på vårt nye gjenvinningsanlegg på Heia utenfor Oslo. Da er ringen sluttet og vi kan feire at vi får en fullstendig verdikjede for gjenvunnet emballasje i Norge. I likhet med panteordningen, finansieres og drives dette av drikkevarebransjen og handelen.

Sukkerfrittlandet
I Ringnes har vi en drøm om å gjøre brusmarkedet i Norge tilnærmet sukkerfritt. Selv om vi er gode på sukkerfritt i Norge, er det nemlig fortsatt mye sukker å spare. For hver prosentandel vi snur forbruket fra sukker til sukkerfritt, tar vi ut 480 tonn sukker ut av det norske forbruket.

Vi er godt i gang med en sukkerfriandel på ca 60 prosent per utgangen av 2019 i totalmarkedet. I Ringnes hadde vi per utgangen av 2019 en sukkerfriandel på 85 prosent. Målet er å oppnå 90 prosent innen 2022.

Driveren i vårt arbeid oppsummeres godt av Norges mest prefererte brus: Det handler om å tilby gode smaksopplevelser: «Maximum taste, no sugar». I tillegg ønsker vi myndighetene med oss på laget, med en differensiert sukkeravgift som skiller mellom sukkerholdige og sukkerfrie alternativer. Vi mener at dagens avgift som behandler sukker og sukkerfri brus likt ikke gir noe mening i et folkehelseperspektiv.

Alkoholfritt
Vi ønsker også å endre folks oppfatning av øl uten alkohol. Alkoholfritt og alkoholsvake alternativer er en kategori som stadig flere har oppdaget, men som ennå er uprøvd blant mange. Kategorien svarer på den økte bevisstheten rundt egen helse og ønske om kontroll – særlig blant unge. Samtidig erkjenner vi også at det er en del som fortsatt anser alkoholfritt som en annenrangs alternativ. Og særlig er det de som aldri har smakt alkoholfritt som er mest skråsikre å at det ikke leverer på smak.

Vi tror det er mulig å snu oppfatningen rundt øl uten alkohol. Målet er at denne kategorien skal utgjøre 10 prosent av vårt totale ølvolum innen utgangen av 2025. Det er et ambisiøst mål, men med kvalitetsbrygg og et spennende utvalg mener vi at vi at det er mulig.

Som landets største drikkevareselskap jobber vi for at hele Norge skal få tilgang til et solid mangfold av kjente kvalitetsprodukter. Vi har anlegg flere steder i landet, som hver for seg har en stor betydning for sine lokalsamfunn. I sum gjør det oss til en betydelig samfunnsaktør. At vi er stor nok til å gjøre en forskjell er bærebjelken i bærekraftarbeidet vårt.

Jeg håper du vil la deg inspirere av årets rapport.

God lesing!

Anders Røed

Administrerende direktør

Ringnes AS