Meny
Zeros.jpg

Null er målet

I 2017 lanserte vi i Ringnes og Carlsberg bærekraftstrategien Fire ganger null

 Det nye programmet består av fire store satsingsområder: 

1. Vårt karbonavtrykk skal være null
2. Vi skal ha null sløsing av vann
3. Vi skal jobbe mot null misbruk av alkohol
4. Og vi aksepterer ikke annet enn null ulykker på arbeidsplassen

Hver ambisjon er støttet av individuelle delmål og mål for årene fram mot henholdsvis 2022 og 2030. 

Fire ganger null ble utviklet i samarbeid med ledende globale eksperter på bærekraftig utvikling. Det er et svært ambisiøst program som er tilpasset FNs globale bærekraftsmål.

Investerer stort i Ringnes og Norge

Ringnes’ eier Carlsberg har troen på Ringnes. De siste 10 årene har selskapet investert nærmere 1,5 milliard kroner i Norge.

Anleggene på Gjelleråsen, Larvik og Imsdal er betydelig oppgradert med blant annet nye produksjonslinjer, automatisk plukkanlegg og nytt høytlager. I tillegg er store deler av bilparken byttet ut med nye og mer miljøvennlige biler. Totalt disponerer Ringnes om lag 130 lastebiler – og det er planer om å fornye hele bilflåten.

Det er også investert i flere energibesparende tiltak som er meget positivt for miljøet. Blant annet har Ringnes gått til anskaffelse av en el-kjel på Gjelleråsen som står for oppvarming av vann og lokaler.

Ringnes har som mål å bli karbonnøytrale ved alle anlegg i løpet av 2020.