Meny

Kompetanse: med øl i tankene

I 2016 lanserte vi i Ringnes kompetanseprogrammet «Med øl i tankene» for kunder og egne ansatte. Målet er at bedre kunnskap om øl og øl til mat skal bidra til en enda bedre og mer ansvarlig ølkultur i Norge.

Det siste året har om lag 200 av våre medarbeidere gjennomført programmet. 180 av disse har etter avlagt eksamen kunnet titulere seg som ølambassadører, mens tyve håndplukkede medarbeidere har fått anledning til å fordype seg i faget og utdanne seg til ølsommelierer. Programmet, som er kvalitetssikret av to høyskoleprofessorer og eksterne ølsommelierer med utdannelse fra internasjonale skoler, er blitt en stor suksess.

Flere av våre utelivskunder har gjennomført de lavere nivåene av kurset, mens andre har meldt sin interesse. Det planlegges også kurs for ansatte i de store dagligvarekjedene. Interessen har vært så stor at vi nå har etablert en egen kompetanseavdeling for å kunne håndtere etterspørselen.

 

Tilveksten av nye ølsorter og mikrobryggerier har bidratt til at interessen for øl bare vokser. I Ringnes har en rekke medarbeidere gjennomført bryggerimesterutdannelsen ved Bryggerihøyskolen i København. Vi ser det derfor som naturlig å ta en ledende rolle som kunnskapsformidler. Målet med kurset er at våre ansatte skal være profesjonelle, ansvarlige og gode Ringnesambassadører – med engasjement, trygghet og stolthet for ølfaget. Vi har også en ambisjon om at et kompetanseløft skal bidra til at øl blir et naturlig alternativ til mat i stedet for vin, og at fokuset flyttes fra kvantitet til kvalitet når øl diskuteres.

Det har skjedd en enorm kompetanseutvikling de siste årene – noe også de små bryggeriene skal ha mye av æren for. Vi i Ringnes er overbevist om at vårt kanskje mest effektive bidrag til ansvarlig forbruk, er å lære opp forbrukere og kunder til hvordan de skal nyte, ikke misbruke sin øl. Dette er også noe «Med øl i tankene» vektlegger.