Meny
water.jpg

Null sløsing av vann

Vann er viktig både for samfunnet vårt og for å lage øl. I mange deler av verden der Carlsberg er representert med bryggerier er det mangel på vann. Det tar vi på alvor.

Selv om vann ikke er en mangelvare i Norge, ser vi i Ringnes på måter vi kan få ned vannforbruket på. Mindre vann betyr mindre energiforbruk og et renere miljø. Som det fremkommer av tallene, har vi redusert vannforbruket kraftig de siste årene – i all hovedsak drevet av overgangen til resirkulerbar emballasje – som har gjort at flaskene ikke lenger vaskes.

Carlsberg Group

Ettersom mangel på vann er i ferd med å bli et alvorlig og økende problem for mange samfunn i verden i dag, har Carlsberg kartlagt vannforbruket ved konsernets bryggerier rundt om i verden. Undersøkelsene – som er foretatt i samarbeid med World Wildlife Fund (WWF) – har fungert som et utgangspunkt for arbeidet som gjøres med å introdusere vannbesparende tiltak i 2017.

Samarbeidet med WWF ble etablert i 2016, som direkte støtte til Carlsbergs globale vannforbruksstrategi og lokale bryggeriers arbeid og tilnærming til vannreduserende tiltak.

Carlsbergs mål

2030

  • 50% reduksjon i vannforbruket i våre bryggerier
  • Etablere partnerskap for å bidra til vannreduserende tiltak i høyrisikoområder

2022

  • 25% reduksjon i vannforbruket i våre bryggeriet
  • Utforske muligheten for å gå under 2.0 hl/hl i alle høyrisikobryggerier
  • Etablere partnerskap for å bidra til vannreduserende tiltak i høyrisikoområder

6%

Vannreduksjon siden 2012

43%

Avløpsvannsreduksjon siden 2012

WWF

Carsberg samarbeider med World Wildlife Fund (WWF) som støtte til vannforbruksstrategin.