Meny

Ansvarlig arbeidsgiver

Våre medarbeidere danner grunnlaget for vår suksess.

Vårt mål er å være en åpen og inspirerende arbeidsplass som gir medarbeidere anledning til å utvikle sitt fulle potensial.

Utviklingen av våre ansatte er et sentralt element i vår strategi. Vi har som mål å skape et miljø hvor medarbeidere på alle nivåer kan utvikle sine ferdigheter og ta nye karrieresteg.

I Ringnes gjennomfører vi jevnlig medarbeiderundersøkelser som gir de ansatte mulighet til å gi tilbakemelding på hva de syns om lederskapet som utøves i selskapet. Annet hvert år gjennomføres det i tillegg en medarbeidertilfredshetsundersøkelse for å kartlegge hva de ansatte mener om Ringnes og Carlsberg. Ut fra svarene identifiseres det forbedringsområder og utvikles handlingsplaner.