Meny

Ringnes som samfunnsaktør

Å integrere samfunnsansvar i hele verdikjeden står som et sentralt element i Carlsberg Gruppens overordnede strategi.

Samfunnsansvar skal være en naturlig del av vår virksomhet i Ringnes, og vi har derfor etablert en rekke prosedyrer for å sikre at vi etterlever de standardene vi ønsker. Dette arbeidet følges opp tett med både lokale og globale mål. Som markedsleder og ansvarlig arbeidsgiver og produsent, er vi naturligvis opptatt av det som skjer rundt oss.

Viktig samfunnsbidrag

Carlsberg publiserte i mars 2017 en samfunnsbidragsrapport som viser at konsernets økonomiske bidrag til samfunnet var betydelig i 2016.

Dersom man teller arbeidsplasser som direkte og

5

jobber i hotell- og servicenæringen

4

fra andre leverandører inkludert jordbruk

1

innen handelsnæringen