Meny
Carlsberg Laboratorium (12).jpg (1)

Kvalitet i Ringnes

For å arbeide målbevisst mot visjonen stiller Ringnes høye krav til sikkerhet og kvalitet

Kvalitetspolicy

Våre produkter og tjenester skal tilfredsstille de krav og forventninger våre kunder og forbrukere etterspør. Dette oppnår vi ved at alle våre medarbeidere kjenner til og engasjeres direkte i kvalitetsforbedring og kvalitetssikring i alle ledd av sitt arbeid.

ISO er et kvalitetsstempel

Det at Ringnes er ISO-sertifisert gir kundene og forbrukerne en garanti for at produktene eller tjenestene alltid er av høy kvalitet.

Sertifiseringene bidrar til systematisk og god kvalitetsoppfølging og en innarbeidet kvalitetskultur i hele selskapet. Ringnes har følgende ISO-sertifikater: ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø ISO 22000 Ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet ISO/TS 22002-1 Grunnforutsetninger i næringsmiddelindustrien ISO/TS 22002-4 Produksjon av matemballasje.