Meny

Personvernerklæring

Personvernerklæring


Ringnes AS og Carlsberg-gruppen er innforstått med at sikkerheten til dine personopplysninger er viktig. Vi er forpliktet til å respektere ditt privatliv og beskytte dine personlige data.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ringnes AS, Ringnes Supply Company og øvrige selskaper i Carlsberg-gruppen bruker dine personlige data og tiltakene vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.
Denne personvernerklæringen gjelder om du kjøper varer fra oss, mottar tjenester fra oss, sender oss en forespørsel, deltar i våre arrangementer eller kampanjer eller på annen måte samhandler med oss, blant annet ved å bruke noen av våre nettsteder, epost, eller ved å samhandle med oss via sosiale medier eller andre digitale kommunikasjonsløsninger.

Vi ber deg om å lese nøye igjennom vår personvernerklæring sammen med våre vilkår for bruk av informasjonskapsler på vår nettside (http://ringnes.no/informasjonskapsler) samt vilkår for bruk av nettside (http://ringnes.no/vilkar-for-bruk/). Hvis du er en eksisterende kunde av oss kan du kontakte oss for nærmere opplysninger om hvordan vi benytter dine personopplysninger. Om vi skal bruke dine personopplysninger til andre bruksområder vil vi gjøre deg spesifikt oppmerksom på det når vi samler personopplysninger fra deg.
Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis innen personvern og gjelder følgende områder:

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn
2. Hva dine personopplysninger brukes til
3. Hvordan vi benytter informasjonskapsler
4. Bruk av innsendte meldinger, chatrom og andre digitale kommunikasjonsplattformer
5. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
6. Dine rettigheter
7. Kontaktinformasjon
8. Dato for denne personvernerklæringen
9. Definisjoner

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn og behandler en eller flere personopplysninger om deg:
For firmakunder:

• Navn
• Telefonnummer
• Epostadresse
• Din profil på sosiale medier
• Kjønn
• Fødselsdato
• Bilde av deg
• Din arbeidsgiver
• Din stillingstittel eller stillingsbeskrivelse / stillingsfunksjon
• Leveringsadresse

Detaljer om kjøp og andre transaksjoner du har gjort hos oss inkludert på våre nettsteder eller via andre kanaler. Detaljer om forespørsler du har gjort hos oss inkludert på våre nettsteder eller via andre kanaler.
Betalingsdetaljer for transaksjoner du gjør hos oss. Vi registrerer for eksempel kreditt-/ debetkort nummer og utløpsdato og bankkontonummer.

Ved deltakelse eller henvendelser i forbindelse med kampanjer, konkurranser eller andre «events» blir det registrert opplysninger om deg. Vi registrerer innsendte opplysninger i skjemaer, inkludert søknadsskjemaer, bilder, audioopptak eller videoopptak du eller vi har gjort eller som du har gjort og delt med oss, samt annen informasjon du har delt med oss i forbindelse med din deltakelse eller henvendelse, inkludert eventuelle kosttilskudd og spesielle behov du måtte ha.

Informasjon om dine interesser, hobbyer eller aktiviteter du foretar deg dersom du har delt dette med oss.
Detaljer og informasjon om bruken av innsendte meldinger, chatrom, nettsider, epost, apper og andre digitale kommunikasjonsplattformer, inkludert kommentarer, bilder, videoer, lydopptak eller annen informasjon du legger inn på nevnte plattformer.

Detaljer og informasjon vi samler for å hjelpe deg med å finne produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.

Dine svar på markedsundersøkelser som vi gjennomfører.

Vår korrespondanse med deg, inkludert tilbakemeldinger, klager og kommentarer fra deg via telefon, epost eller sosiale medier, eller registreringer av digitale, papir eller personlig korrespondanse og samspill mellom oss. Hvis du har kommunisert med oss via telefon samler vi inn opplysninger om telefonnummeret som ble brukt til å ringe oss, og informasjon som er samlet inn via et anropsopptak.

Informasjon om din økonomiske situasjon, kredittverdighet, samt kriminell aktivitet eller svindelaktivitet som du eller tredjepart gir oss.

Teknisk informasjon inkludert IP-adressen som benyttes til å koble datamaskinen til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon og programutvidelser, tidssoneinnstilling, operativsystem, type enhet og geografisk posisjon.

Informasjon om besøk på våre nettsider og andre digitale plattformer, inkludert fullstendige URL (fullstendig sideadresse), klikkstrømmen til, gjennom og fra våre nettsteder inkludert dato og klokkeslett, produkter du har sett på, eller søkt etter, sider du har tilgang til, hastighet for sidelasting, hvor lenge du besøker hver enkelt side, nedlastingsfeil og andre feil, sidelastingsinformasjon inkludert «scrolling», klikk og musepeking, samt metoden du benytter for å forlate siden.

1.1 Kilder til personopplysninger

Vi samler personopplysninger om deg direkte fra deg eller dine henvendelser eller kontakthendelser og annet samspill med oss, ved bruk av våre nettsider, sosiale medier, apper, digitale kommunikasjonsplattformer eller andre metoder for samspill mellom oss og deg.

Vi kan også motta personopplysninger om deg via andre kilder, inkludert forretningspartnere, underentreprenører innen teknisk, betalings- og leveransetjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, søkeleverandører, kredittvurderingsselskaper, databaser over svindel og kriminell aktivitet og andre tredjeparts databaser inkludert sanksjonslister og næringsinformasjonsdatabaser og analyseverktøy.Sensitive personopplysninger

I henhold til Personopplysningsloven er enkelte særskilte kategorier av personopplysninger spesielt sensitive, i forbindelse med disse stilles det særskilte krav til beskyttelse. Disse kategoriene inkluderer opplysninger om helse, rase, etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro, medlemskap i fagforening, seksuell legning, samt genetiske og biometriske data. Informasjon om straffedom og dommer for lovbrudd er også sett på som sensitiv informasjon i henhold til Personopplysningsloven.

I enkelte begrensede sammenhenger vil vi samle inn og behandle sensitive personopplysninger, for eksempel når vi håndterer forespørsler om assistanse med tilgjengelighet eller andre spesielle medisinske behov, spesielle diettkrav i forbindelse med et «event» eller annen aktivitet vi deltar i eller arrangerer, inkludert noe som kan indikere din religiøse tro som f.eks. om måltider må være Halal, Kosher, eller særskilte behov for bakgrunnskontroller av deg, noe som kan indikere opplysninger om din helse eller som kan avsløre tidligere kriminelle handlinger. Vi håndterer disse sensitive personopplysningene i samsvar med gjeldene lov, inkludert det som er beskrevet i punkt 2 «Hva dine personopplysninger brukes til».

2. Hva dine personopplysninger brukes til

I henhold til Personopplysningsloven hvor den europeiske Personvernforordningen (GDPR) er blitt norsk lov informerer vi deg om grunnlaget for vår bruk av personopplysninger. For all bruk nevnt nedenfor blir det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger protokollført og vurdert opp mot loven. På bakgrunn av hvordan du samhandler eller kommuniserer med Ringnes AS, Ringnes Supply Company og øvrige selskaper i Carlsberg-gruppen bruker vi dine personopplysninger til følgende formål:

• Levere eller administrere produkter eller tjenester du har bedt om og for å utføre våre forpliktelser som følge av kontrakter eller avtaler inngått mellom deg og oss, inkludert ordrelevering, bestillinger, avbestillinger, for å gi deg informasjon om produkter, tjenester eller annet du ber om fra oss, og å varsle deg om endringer, tilbakekallelse, eller annen informasjon om våre produkter eller tjenester.

Rettslig grunnlag for databehandling: Kontrakt eller annen avtale eller berettiget interesse (slik at vi kan utføre våre forpliktelser, levere produkter, tjenester og sende informasjon til deg herunder også markedsføring, samt varsle deg om endringer i våre produkter og tjenester).

• For effektiv kommunikasjon som å besvare dine spørsmål, kommentarer, klager og all annen kommunikasjon eller henvendelser fra deg inkludert eventuelle spørsmål knyttet til våre produkter eller tjenester.

Rettslig grunnlag for databehandling: Berettiget interesse (Korrespondanse og annen samhandling med deg for å kunne informere om, levere produkter eller tjenester til deg) eller rettslig forpliktelse

• For å registrere all samhandling mellom oss og deg, registrere korrespondanse med deg, samt registrere kommunikasjon med deg, inkludert overvåking for å sikre vår tjenestekvalitet og overholdelse av våre regler og prosedyrer, samt til opplæringsformål.

Rettslig grunnlag for databehandling: Berettiget interesse (sikre kvaliteten på våre tjenester og produkter).

• Gi deg informasjon og markedsføring via post, epost, telefon, SMS, digitale kommunikasjonsplattformer som nettside, apper, «chat» og annonser og andre påvirkninger i sosiale medier, om produkter eller tjenester som vi tilbyr der slike produkter eller tjenester ligner på de du allerede har kjøpt eller forespurt, eller hvor du har samtykket til å bli kontaktet for disse formålene. Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepart for å markedsføre deres produkter eller tjenester uten ditt uttrykkelige samtykke. Du vil alltid ha muligheten til å trekke ditt samtykke til slik markedsføring og du kan når som helst melde deg av fra denne markedsføringen ved å kontakte oss, beskrevet i punkt 7 «Kontaktinformasjon».

Rettslig grunnlag for databehandling: Samtykke

• For å lære mer om våre kunder og å utvikle og tilpasse våre produkter og tjenester kan vi analysere personopplysninger vi behandler for å vurdere effektiviteten av annonsering og annen markedsføring mot deg eller andre, og for å levere relevant reklame eller kommunikasjon til deg. Vi kan levere sammenstilt informasjon uten identifiserbare personer til selskapet som driver annonse-, eller kommunikasjonsplattformen, eller relevante selskaper i forbindelse med annonseringen. Vi kan bruke sammenstilt informasjon til tredjepart for å kunne gi forslag og anbefalinger til deg, våre kunder og brukere av våre nettsider og sosiale medier, mv. om våre produkter eller tjenester som kan interessere deg eller dem.

Rettslig grunnlag for databehandlingen: Berettiget interesse (for å kunne sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester, samt å forbedre våre produkter og tjenester, samt gi deg innhold og tjenester på våre nettsider og andre digitale plattformer).

• For å samhandle med deg i forbindelse med din deltakelse i kampanjer og konkurranser, inkludert bekreftelser om deltakelse samt informasjon der hvor det er relevant å varsle deg, som for eksempel om du har vunnet eller om andre resultater. I henhold til loven kan vi gjøre enkelte av dine personopplysninger tilgjengelig på våre nettsider, på sosiale medier, epost og i pressemeldinger. Vi kan også gjøre personopplysninger tilgjengelig for tredjepart som trenger informasjonen for å levere for eksempel premier.

Rettslig grunnlag for databehandlingen: Rettslig forpliktelse, berettiget interesse eller avtaleforhold (for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med gjennomføring av kampanjer og konkurranser.)

• For å samhandle med deg i forbindelse med din deltakelse på våre «events» eller arrangementer som er organisert eller på eller annen måte støttet av oss. Kan vi bruke dine personopplysninger, inkludert spesifikke kostholdskrav, helseinformasjon og informasjon om behov for tilgjengelighet i forbindelse med arrangementet eller lignende.

Rettslig grunnlag for databehandling: Berettiget interesse (gjennomføre «events» eller arrangementer samt for å ta imot og å imøtekomme dine spesifikke behov og ønsker, samt våre forpliktelser) eller eksplisitt samtykke (der det er nødvendig).

• For å forebygge svindel deler vi spesifikke personopplysninger med andre organisasjoner etter behov i henhold til gjeldende lov. Hvis det foreligger feilaktig eller unøyaktig informasjon og bedrageri er avdekket eller at det er mistanke om bedrageri, kan opplysninger sendes til myndighetene dersom det kreves av lovgivningen.

Rettslig grunnlag for databehandling: Rettslig forpliktelse, berettiget interesse (sikre at våre kunder er innenfor akseptabel risikoprofil og for å bistå med forebygging av kriminalitet og svindel) eller allmennhetens interesse.

• For å få mer kunnskap om våre kunder og for løpende kredittkontroll av eksisterende og potensielle kunder kan vi bruke dine personopplysninger til å utføre enkelte vurderinger og tester. I forbindelse med dette formålet kan vi avsløre dine personopplysninger til myndigheter, kredittvurderingsbyråer og selskaper som driver med svindelforebyggende virksomhet. Politiet og annen relevant offentlig myndighet kan få tilgang til, og bruke denne informasjonen. Vi og andre organisasjoner som har tilgang til dine personopplysninger kan utføre denne databehandlingen i andre land i EU/EØS, samt tredjeland godkjent av EU.

Rettslig grunnlag for databehandling: rettslig forpliktelse, allmenhetens interesse eller berettiget interesse (for å forebygge kriminalitet og svindel).

• For å forbedre og administrere våre nettsider, herunder presentere produkter og tjenester på mest mulig effektiv måte overfor deg og andre brukere. For intern bruk inkludert feilsøking, dataanalyse og trafikkanalyse, testing og brukerundersøkelser. Samt å tillate deg i å delta i eller registrere deg for interaktive funksjoner på nettsiden. For å sikre trygge nettsider, mv. med korrekt innhold presentert på den mest effektive måten til deg, kan vi overføre data til samarbeidspartnere, tjenesteleverandører, analytikere og søkemotorleverandører.

Rettslig grunnlag for databehandling: Berettiget interesse (for å administrere våre nettsider og andre digitale plattformer og gi deg innhold og tjenester på våre nettsider, og andre digitale plattformer) eller rettslig forpliktelse. Ved overføring av data til tredjepart trengs det samtykke

• Ved omorganisering eller endringer i vår virksomhet hvor vi er i, eller er underlagt forhandlinger om salg (i) av vår virksomhet eller deler av den, til en tredjepart, (ii) blir solgt til en tredjepart eller (iii) gjennomgår en reorganisering, må vi kanskje overføre noen eller alle dine personopplysninger til den relevante tredjepart (eller dets rådgivere), som en del av en «due diligence-prosess» for å analysere eventuelt foreslått salg eller reorganisering. Vi kan også trenge å overføre dine personopplysninger til den omorganiserte enheten eller tredjepart etter salg eller omorganisering for at de skal kunne bruke dine personopplysninger til samme formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Rettslig grunnlag for databehandling: berettiget interesse (for å tillate oss å endre eller selge vår virksomhet) eller rettslig forpliktelse.

• Vi kan behandle dine personopplysninger for å overholde lovbestemte og forskriftsmessige krav. I den sammenheng kan vi dele dine personopplysninger med tredjeparter som forsikringsselskaper, rettsvesenet og/eller tilsynsmyndighetene, politiet eller andre rettshåndhevende organ i forbindelse med henvendelser, saksbehandlinger eller undersøkelser hvor som helst i verden om vi er pålagt eller å gjøre det.

Rettslig grunnlag for databehandling: Rettslig forpliktelse

Hvis du har spørsmål om rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan du kontakte oss med kontaktinformasjon oppgitt i punkt 7.

2.1 Utlevering av personopplysninger

I tillegg til nevnte tredjeparter kan vi også dele dine personopplysninger til ethvert medlem i konsernet, som betyr at våre datterselskaper, vårt holdingselskap og dets datterselskaper kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med ethvert formål som er nevnt ovenfor. Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører som leverer markedsføring, IT eller administrative tjenester, for databehandling på våre vegne for ethvert av de formål som er nevnt ovenfor.

Vi deler ikke personopplysninger om identifiserbare personer til våre annonseleverandører, men vi kan gi dem samlet informasjon om brukerne våre. Vi kan for eksempel informere dem om at 500 menn under 30 år har klikket på annonsen deres på en bestemt dag. Vi kan også bruke slik sammenstilt informasjon for å hjelpe annonseleverandører til å nå den typen publikum de ønsker å målrette mot (for eksempel kvinner i et bestemt sted).

3 Bruk av informasjonskapsler

Våre nettsteder bruker informasjonskapsler for å spore hvordan du og andre benytter nettstedene. De hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på våre nettsteder og sørger for at innholdet er relevant for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler her: http://ringnes.no/informasjonskapsler

4. Bruk av «chatrom», meldinger eller andre interaktive fora

For å forenkle kommunikasjonen med oss og våre brukere, samt mellom våre brukere tilbyr vi; «chatrom», ulike meldingsfunksjoner, eller oppslagstavler, og andre interaktive områder der besøkende kan legge inn kommentarer eller informasjon.

Hvis du deltar i et «chatrom», eller på en digital oppslagstavle, en meldingstjeneste eller et annet interaktivt område der personopplysninger kan bli lagt ut på våre nettsider, bør du i tillegg til å lese personvernerklæringen, sjekke våre «chatrom» regler før du benytter en av tjenestene, da disse vil være juridisk bindendende for deg. Det er også allment kjent at alt du legger ut på internett er tilgjengelig for hele verden å se. Vi tar ikke ansvar for innhold du legger ut. Uansett bakgrunnen for at du legger ut dette, må det regnes som frivillig. Om du skal legge ut personopplysninger ber vi deg benytte våre lukkede meldingstjenester.

5. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger

Hvor lagres dine personlige data?

Dataene vi samler inn fra deg, kan overføres til, og lagres på, en destinasjon utenfor Norge. Det kan også behandles av ansatte som opererer utenfor Norge, som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Slike ansatte kan være involvert i blant annet oppfyllelse av bestillingen din, behandling av dine betalingsdetaljer eller levering av støttetjenester. Vår databehandling følger begrensningene som er regulert av Personopplysningsloven.

Hvor lenge blir dine personopplysninger lagret?

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn Personopplysningsloven gir mulighet til, og vil bare bli lagret så lenge som nødvendig for å gi deg forespurte produkter, tjenester eller informasjon eller for ethvert annet formål som er angitt i punkt 2 "Hva dine personopplysninger brukes til" ovenfor.

Vi kan for eksempel beholde visse transaksjonsdetaljer og korrespondanse til tidsgrensen for krav som oppstår ved transaksjonen er utløpt, eller for å overholde krav i norsk lovgivning for oppbevaring av slike data.

Utlevering av personopplysninger utenfor EU/EØS.

Når vi overfører personopplysninger fra EU/EØS området er vi pålagt å innfri spesifikke tiltak for å beskytte relevante personopplysninger. Visse land utenfor EU/EØS har blitt godkjent av EU-kommisjonen, det kreves derfor ikke ytterligere garantier for å overføre personopplysninger til disse jurisdiksjonene. I land som ikke er godkjent av EU-kommisjonen vil vi sikre beskyttelse av dine personopplysninger for eksempel ved å benytte EU-kommisjonens godkjente juridiske rammeverk for overføring av data eller bindende konsernregler, som er tillatt etter gjeldende lovkrav.

Kontakt oss med kontaktinformasjon oppgitt i punkt 7 nedenfor hvis du vil se en kopi av de spesifikke garantiene som er brukt for overføring av dine personlige data.
Hva gjør vi for å beskytte personopplysninger?

Vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med Personopplysningsloven.

Om vi har gitt deg (eller hvor du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av våre nettsteder, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele passord med noen.
Dessverre er overføringen av informasjon via Internett ikke helt sikker. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheten til dine personopplysninger som sendes til våre nettsteder - enhver overføring er på egen risiko. Når vi har mottatt informasjonen din, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forhindre uautorisert tilgang.

Hva med lenker til andre nettsteder?

Våre nettsider, våre nettbutikker, våre sider på sosiale medier, våre apper og andre digitale kommunikasjons-, publiserings- eller meldingsplattformer kan inneholde lenker til og fra nettsidene eller andre digitale plattformer til våre partnernettverk, til tilknyttede selskaper, til andre tredjeparter. Hvis du følger en link som peker vekk fra våre områder nevnt i dette avsnittet, må du være oppmerksom på at et hvert av disse nettstedene eller andre digitale områder det er linket til har sine egne retningslinjer for personvern og at vi ikke godtar noe ansvar eller ansvar for disse. Vennligst sjekk deres personvernerklæring eller vilkår for bruk, før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene.

6. Dine rettigheter

Markedsføring

Du har rett til å be oss om ikke å behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Vi vil alltid informere deg eller der hvor det er påkrevd etter Personopplysningsloven be om samtykke før vi samler inn dine personopplysninger til bruk i markedsføring.

I vår digitale kommunikasjon vil vi tilrettelegge for at du enkelt kan velge hva slags markedsføring du vil motta, eller om du ikke vil at vi skal benytte dine personopplysninger til markedsføring.
Du kan også utøve retten til enhver tid ved å kontakte oss på [email protected].

Oppdatering av dine personopplysninger

Det er viktig at vi har korrekte og oppdaterte opplysninger om deg. Vi gjør rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine er riktige. For å hjelpe oss med dette, bør du varsle oss om eventuelle endringer i personopplysningene du har gitt oss enten ved å rette dette på din kundeside om mulig, eller ved å ta kontakt oss med kontaktinformasjon oppgitt i punkt 7." nedenfor.

Dine rettigheter

Hvis du er i EU/EØS når du er i forbindelse med oss eller benytter våre tjenester kan du ha rett til å kreve at vi:

gir deg ytterligere opplysninger om hvordan vi bruker og behandler dine personopplysninger;
• gir deg en kopi av personopplysningene vi har registrert om deg;
• rette ut unøyaktigheter i personopplysningene og fullføre eventuelle ufullstendige personopplysninger som vi behandler om deg;
• slette personopplysninger vi ikke lenger har grunn til å behandle; og
• begrense hvordan vi behandler dine personopplysninger mens vi vurderer en forespørsel du har reist.
I tillegg har du rett til:
• Når behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake;
• be oss om å overføre personopplysningene du har gitt oss, som vi fortsatt har lagret, til en tredjepart elektronisk lesbart format;
• protestere mot enhver behandling av personopplysninger som vi behandler med hensyn til "legitime interesser" eller "offentlige interesser", med mindre begrunnelsen for den underliggende behandlingen oppveier dine interesser, rettigheter og friheter; og
• å nekte oss i å utøve direkte markedsføring (inkludert profilering til slike formål) når som helst.

Disse rettighetene er underlagt visse unntak for å beskytte allmenne interesser (for eksempel forebygging eller å avdekke kriminalitet) og vår berettigede interesse, og er begrenset til at du befinner deg i landene som er omfattet av personvernforordningen.

Hvis du har rett til å gjøre det, kan du utøve disse rettighetene ved å kontakte oss med kontaktinformasjon oppgitt i punkt 7." nedenfor.

Hvis du ikke er fornøyd med vår bruk av dine personopplysninger eller vårt svar på enhver utøvelse av disse rettighetene, har du rett til å klage til Datatilsynet.

7. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er selskapets administrerende direktør. Spørsmål, kommentarer eller forespørsler om denne personvernerklæringen eller andre spørsmål om personvern kan og skal adresseres til [email protected].

8. Dato for denne personvernerklæringen

Vi kan enhver tid gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten varsel. Vi kan i enkelte tilfeller varsle deg på epost om endringer. Vennligst sjekk denne erklæringen ofte for å bli gjort oppmerksom på endringer i denne personvernerklæringen. Skriv gjerne ut en kopi for å se endringer vi har gjort.
Denne personvernpolitikken ble sist oppdatert i 16. juni 2018.

9. Definisjoner

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Dette er de viktigste rettslige grunnlagene vi bruker for å rettferdiggjøre bruken av dine personlige opplysninger:

Samtykke: Hvis du har samtykket i vår bruk av dine opplysninger (et samtykkeformular vil ha blitt vist til deg relatert til en slik bruk)

Overholdelse av kontraktsforpliktelser: Når din informasjon er nødvendig for å inngå eller fullføre avtalen med deg.

Rettslig forpliktelse: Når vi må bruke informasjonen din til å overholde våre rettslige forpliktelsene.

Berettiget interesse: Der vi har en legitim interesse i å anvende dine personopplysninger og våre grunner til å bruke dataene, veier mer enn ulempene med beskyttelse av dine personopplysninger.


Dette er de viktigste rettslige grunnlagene vi bruker for å rettferdiggjøre bruken av særskilte kategorier av personopplysninger og opplysninger om datamisbruk:

Rettslig krav: Når din informasjon er nødvendig for at vi kan bestemme, forsvare, handle eller kreve krav mot deg, oss eller en utenforstående part.

Allmenn interesse: Når behandling er nødvendig av hensyn til en viktig offentlig interesse, basert på EU-lov eller nasjonal lovgivning fra medlemsstatene.

Uttrykkelig samtykke: Når du har gitt ditt eksplisitte samtykke til behandling av dine personlige data for en eller flere spesifikke formål. Du har rett til å trekke samtykket til enhver tid ved å kontakte oss som angitt i "Kontakt" -delen ovenfor. Hvis du gjør dette, kan vi kanskje ikke tilby produkter eller tjenester som krever bruk av slik informasjon.

 -

 

Kontaktinformasjon: 

Om du har spørsmål om Personvern kan du kontakte oss på telefon (+47) 22 06 95 00 eller epost:  [email protected]