Meny
KIL-0171.jpg

Fra Boks til Sirkulær økonomi: Dette er ordene du bør kunne!

 

Hva er forskjellen mellom en rPET- og en PET-flaske, og hvorfor er emballasjen så viktig for klimaavtrykket? Her er begrepene du trenger for å få full oversikt:

 

Boks: Alle våre bokser og lokk er laget av mellom 50 og 67 prosent resirkulert aluminium, som har et betydelig lavere klimaavtrykk enn jomfruelig aluminium. Det er en coating på innsiden av boksen som gjør at drikken ikke er i direkte kontakt med metallet.

CO2-ekvivalenter: Ulike klimagasser har ulik oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne effekten av ulike klimagasser, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. Alle utslipp kan da sammenlignes direkte. 

DraughtMaster: Ringnes’ ølfat til restauranter og barer laget av plastmaterialet PET som har erstattet de tradisjonelle stålfatene. Det produseres av preform og blåses til 20-liters ølfat som har pant og kan gjenvinnes. Ringnes tester 50 prosent rPET i ølfatene. 

Engangsglass: Glassflasker og annen glassemballasje som brukes én gang i sin opprinnelige form. Når du leverer engangsglass etter bruk, knuses glassene og råmaterialet brukes til å fremstille nye glass eller glasopor 

Forsøpling: Emballasje på avveie og som ikke har funnet veien til en panteautomat eller en gjenvinningsstasjon. Pant, gode systemer for avfallshåndtering og gode vaner blant flest mulig av oss er den mest effektive måten å unngå forsøpling på 

Klimaavtrykk: Måles i CO2 eller CO2-ekvivalenter og angir klimabelastningen rundt produksjon eller forbruk av en vare. Mer enn 50 prosent av klimaavtrykket til Ringnes’ verdikjede kommer fra emballasje.

Lettvekting: Når Ringnes gjør flaskene eller boksene lettere og dermed reduserer materialbruken i emballasjen. Da Ringnes reduserte vekten på sine 0,5 liters brusflasker med 2,6 gram, reduserte de det årlige forbruket av plast med 190 tonn. 

Ombruk/gjenbruk: Emballasjen brukes om igjen og beholdes i sin opprinnelige form. I dag leverer Ringnes ombruksflasker i glass til restauranter og barer (omtalt som «blåkassen») og ombruksglass i plast til festivaler.  

Pantegrad: Andelen av flasker og bokser som leveres tilbake i panteautomater eller i øvrige panteløsninger i regi av Infinitum. I 2021 hadde vi i Norge en rekordhøy pantegrad på 92,3 prosent. Det tilsvarer hele 287 bokser og flasker for hver eneste nordmann. Innsamlingsgraden inkluderer også de boksene og flaskene vi får tilbake gjennom andre avfallsstrømmer (blant annet søppelkasser og husholdningsavfall). I 2021 var innsamlingsgraden ifølge Infinitum 98,2 prosent. 

PET-flaske: Plastflaske laget av mineralolje. PET blir ofte brukt til vann og brus. Fargen er transparent. I Ringnes er alle plastflasker laget av PET. PET er plast av svært høy kvalitet. 

PEF-flaske: Plastflaske laget av biobaserte materialer og et fossilfritt alternativ til PET-flasken. PEF-materialet har de samme egenskapene som PET-flasker. 

Preform: En liten, hul plastform som blir trykksatt, varmet og formet til en ferdig flaske i produksjonen. 

Primæremballasje: Emballasje som er i kontakt med produktet samt etiketter. Ringnes har flasker av plast og glass, boks og ølfat av plast. Etiketter er i plast eller papir.  

Resirkulering: Prosess som sørger for at materialet i emballasjen kan brukes på nytt i ny emballasje. I dag benytter vi oss i hovedsak av mekanisk resirkulering. Industrien jobber også med utvikling av kjemisk resirkulering. 

Resirkulerbar: Emballasje som er egnet for resirkulering. Ikke alle materialer er egnet for resirkulering. Mekanisk resirkulering forutsetter ofte at emballasjen består av ett materiale (ikke en blanding av ulike typer). Alt av drikkevareemballasje fra Ringnes er resirkulerbar. 

rPET: Laget av tidligere brukt PET-plast (resirkulert), og brukes blant annet i plastflasker.  

Sekundæremballasje: Brukes for å pakke flere enheter sammen i en større forpakning. Beskytter produkter under transport/håndtering. Blant de vanligste er: 

  • Shrink – plastfilm (LDPE) som binder en sixpack
  • rShrink/R100 – plastfilm laget av tidligere brukt LDPE. R100 er laget av minst 50 prosent resirkulert materiale fra forbruker og opptil 50 prosent annet resirkulert materiale. 
  • Wrap – papp som «wrappes» rundt sixpacken for å pakke flere bokser sammen.

Sirkulær økonomi: I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Det norske pantesystemet er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis.