Meny
KIL-9965.jpg

Plastemballasje – bedre enn sitt rykte

Plast på avveie er blitt en av våre største miljøutfordringer. Samtidig er plast ressurseffektivt og egner seg svært godt til oppbevaring av mat og drikke. Derfor er det så viktig at man bruker plasten riktig og sørger for at den gis nytt liv.

Mens de mer enn 600 millioner plastflaskene som årlig har blitt samlet inn i Norge tidligere ble sendt til Sverige eller Tyskland for resirkulering, skjer dette nå her til lands.  

 Sommeren 2021 åpnet nemlig Veolia Norges første resirkuleringsanlegg for plastflasker, rett ved siden av Infinitums innsamlingsanlegg på Heia utenfor Oslo.  

Plast er ikke plast  

I dag er mye plast laget av materialer som ikke lar seg gjenvinne. Det betyr at materialet i de fleste tilfeller går til energigjenvinning – det vil si brennes. Alle våre drikkeflasker i plast er imidlertid resirkulerbare.  

 Les mer om ulike typer plast her 

 Alle flasker som inngår i pantesystemet, er av høykvalitetsplast, såkalt PET-plast. Det gjør at plasten som resirkuleres er av god kvalitet, har høy verdi og er godkjent til gjenbruk som mat- og drikkevareemballasje. Prisen på resirkulert PET (rPET) er faktisk høyere enn prisen på ny plast.  

 

Fremtiden er kjemisk og fossilfri 

I dag benytter vi i Ringnes oss av mekanisk gjenvinning i fremstillingen av resirkulert materiale til drikkeflasker. Økte krav om innføring av resirkulert materiale gjør at det nå investeres betydelig i utvikling av kjemisk gjenvinning.  

Det arbeides også med utvikling og kommersialisering av biobasert plast, det vil si plast laget av fossilfrie råvarer (PEF).   


80 % resirkulert bedre enn 100 % 
 

Med Imsdal var Ringnes i 2019 først i Norge til å lansere drikkevareflasker laget av 100 prosent resirkulert plast.  

I samråd med pantesystemet Infinitum har vi redusert mengden resirkulert plast i flaskene til 80 prosent. I løpet av 2022 skal resten av brusporteføljen vår konverteres til 80 prosent resirkulert plast.  

Les mer om pantesystemet her 

Det er fordi vil sikre at plasten kan resirkuleres flere ganger. En for høy andel resirkulert plast inn i systemet gjør nemlig at materialet ikke tåler mange runder før kvaliteten blir dårlig. Da må materialet destrueres fremfor å brukes på nytt.  

 

Flasker som samles inn i panteautomater blir resirkulert til plastgranulat, for så å bli gjort om til nye flaskeformer - som igjen blåses til flasker i brustapperiet.

Flasker som samles inn i panteautomater blir resirkulert til plastgranulat, for så å bli gjort om til nye flaskeformer - som igjen blåses til flasker i brustapperiet.

PLAST-PLUSS

 • Lett å lage i mange størrelser og fasonger
 • Flasker kan gjenvinnes og brukes til nye flasker
 • Transport av «råvaren» preformer svært gunstig
 • Robust

PLAST-MINUS

 • Er ikke 100 % tett, så produktkvalitet kan påvirkes
 • Plast på avveie er forsøplende

Med dagens teknologi er det optimale derfor å tilføre rundt 20 prosent ny plast for å opprettholde kvaliteten i materialet og samtidig holde plasten i systemet lengst mulig. Slik sikrer man effektiv gjenvinning, høyest mulig kvalitet og lengst mulig liv til plastmaterialet som brukes i flaskene.  

Pant på festivalglass og ølfat  

Sammen med Infinitum har bransjen etablert en ordning for innhenting og resirkulering av festivalglass.  

Plasten som benyttes er den samme som i plastflasker (PET/rPET) og går rett inn i den etablerte loopen som blir til nye flasker og plastglass. I 2019 innførte vi i Ringnes også pant og en ordning med innsamling av DraughtMaster-fat, som er ølfat laget av plast. 

 

Festivalglassene skal gjenbrukes - og ikke kastes etter bruk.

Festivalglassene skal gjenbrukes - og ikke kastes etter bruk.

PLAST-TALL

 • 611 361 319 – plastflasker pantet i 2021
 • 547 tonn – kutt i ny plast i Ringnes i 2019 og 2020
 • 80 % – er målet for andelen resirkulert plast i Ringnes’ vann- og brusflasker i løpet av 2022
 • 23 092 tonn – Plast innsamlet og resirkulert av Veolia i 2021
 • 40 000 – Antall flaskepreformer som kan fraktes på et lastebillass 

 

Kilde: Inifinitum, Annual Report 2021