Meny

Bør bli best i verden på resirkulert plast

Under Arendalsuka ble Ringnes invitert av Infinitum til å delta i diskusjon om sirkulærøkonomi sammen med WWF, Natur og Ungdom, ungdomspartiene og Erik Solheim.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard (med mikrofonen) deltok i samtale om plastreduksjon og sirkulæravgift med Infinitum-leder Kjell Olav Maldum (tv.) og representanter fra miljøorganisasjoner og ungdomspolitikere under Arendalsuka.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard (med mikrofonen) deltok i samtale om plastreduksjon og sirkulæravgift med Infinitum-leder Kjell Olav Maldum (tv.) og representanter fra miljøorganisasjoner og ungdomspolitikere under Arendalsuka.

 

Vi i Ringnes opplevde at det var relativt bred enighet i panelet om at en sirkulæravgift er fornuftig. Det er betryggende. Vi mener nemlig at dagens miljøavgift bør erstattes med en sirkulæravgift som stimulerer næringslivet til økt bruk av resirkulert materiale. I dag er tilgangen til resirkulert plast begrenset, og den er relativt dyr i forhold til jomfruelig plast. Det gir ikke gode rammevilkår for næringslivsaktører som ønsker å ta ansvar.

Den norske drikkevarebransjen er i dag best i verden på innsamling av plast gjennom pantesystemet med en returgrad på 95 prosent. I underkant av 90 prosent returneres via panteautomatene, mens det meste av det øvrige havner i restavfallet og omdannes til energi. I dag sendes imidlertid den innsamlede plasten til utlandet. Noe blir omdannet til nye plastflasker, men mye av plasten går også til klesproduksjon og lignende. I mange tilfeller begrenses den ekstra levetiden til kun ett ekstra ledd før sirkelen kuttes. Det er ikke bra nok, mener vi. Plasten bør brukes igjen og igjen og igjen. Det er det som er ekte sirkulærøkonomi.

Derfor er Infinitum, som forøvrig eies av Ringnes og de øvrige norske drikkevareprodusentene sammen med dagligvarekjedene, i gang med å bygge et resirkuleringsanlegg ved siden av dagens sorteringsanlegg på Fetsund i Norge. Dette anlegget vil gi bransjen en helt annen tilgang til resirkulert plast som kan brukes til nye flasker. Hvis politikerne samtidig innfører en sirkulæravgift som belønner bruken av resirkulert plast, er vi sikre på at etterspørselen vil øke – og det vil trolig komme flere slike anlegg. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal bli best i verden på bruk av resirkulert plast. Det krever en innsats og vilje av både forbrukere og næringsliv – og ikke minst må politikerne legge forholdene til rette.

Ringnes har for alvor satt plast på agendaen. Som en av de første bedriftene tok vi Plastløftet til Grønt punkt, og vi har også satt oss som mål å redusere den årlige bruken av plast med 1000 tonn innen 2025. I tillegg skal minst 50 prosent av plasten vi benytter skal være resirkulert innen 2025. Det er dobbelt som mye som EU-kravene. Nylig lanserte vi også ombruksglass av hard plast til bruk på festivaler. Disse kan vaskes og brukes på nytt og erstatter dagens engangsglass.

Kjell Olav Maldum var tydelig på at sirkulæravgift på plastemballasje er veien å gå for å få produsentene til å bruke mer resirkulert plast i emballasjen.

Erik Solheim delte erfaringer fra internasjonalt arbeid for å fjerne unødvendig plast, og hvor stort miljøproblem plastsøppel er i global målestokk.