Meny

Ønsker seg flere kvinner

Budskapet fra bryggeribransjen og næringsmiddelindustrien til landets kvinner den 8. mars er ikke til å ta feil av: - Kom til oss!

 

For få kvinner
I gjennomsnitt er hver tredje ansatte i næringsmiddelindustrien en kvinne. Innen noen områder er det god balanse mellom kjønnene, mens det innen andre områder dessverre er nesten utelukkende menn. I Ringnes, som er Norges største drikkevareprodusent av drikkevarer, er tallet i underkant av 19%. Blant medlemmene i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN) for bryggeri og mineralvann er kun 11% kvinner.
- Alle er enige om at likestilling og kjønnsbalanse er viktig, men vi evner ikke å gjøre konkrete tiltak som virker over tid, sier forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt i NNN.

Inkluderende og trygg arena
Også Bryggeri- og drikkevareforeningen er tydelige på at de ønsker seg flere kvinner.
-Bryggeri- og drikkevarebransjen trenger flere kvinner og mer mangfold. Som bransje har vi en oppgave å gjøre med å skape en attraktiv, inkluderende og trygg arena for alle. Vi opplever en økt bevissthet rundt problemstillingen og vi beveger oss i riktig retning, men vi skulle selvfølgelig gjerne sett at utviklingen gikk raskere. Jeg er overbevist om at en større kvinneandel ville gjort oss til en bransje som flere både vil søke seg til, og bli værende i, sier kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Hege Ramseng.

Seminar 8. mars
På kvinnedagen 8. mars arrangerer Ringnes et seminar i Ringnes brygghus som tar opp kvinners posisjon i bransjen.
Bidragsytere til seminaret er Ringnes’ stemningsskaper Sigrid Strætkvern som vil fortelle om kvinner i ølhistorien. Deretter skal Petter Haas Brubakk fra NHO Mat og Drikke og Patricia Medina fra Ringnes - i tillegg til nevnte Hege Ramseng og Ann Elise Hildebrandt - diskutere hvordan vi kan få flere kvinner inn i næringsmiddelindustrien generelt, og bryggeribransjen spesielt.

Motivere til handling
Inspirasjonen til seminaret er hentet fra Pink Boots Society som er en ideell organisasjon som støtter kvinner som jobber i bryggerifaget. Organisasjonen setter opp utdanningsstipender og legger til rette for at kvinner skal kunne nettverke med andre kvinner i bransjen.
- Vi håper dette seminaret vil motivere til handling på tvers i bransjen. Forhåpentligvis vil vi lykkes med å komme opp med konkrete tiltak som viser mulighetene som finnes i virksomheter som Ringnes. Vi har et felles mål om å tiltrekke oss og beholde flere kvinner, sier kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad.

 

SE VÅR 8. MARS FILM HER: