Meny

Stor nok til å gjøre en forskjell

Ringnes har en ambisiøs bærekraftagenda. I Ringnes' bærekraftrapport for 2020 kan du lese hvilke løfter vi har avlagt for å nå målene våre.

Administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed.

Administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed.

 

Det forventes at Ringnes, som en del av Carlsberg, bidrar til å nå målene som er satt i konsernets ambisiøse bærekraftagenda. I tillegg har Ringnes satt seg egne mål – som speiler lokale markedsforhold, de produktene vi har i vår portefølje og våre forutsetninger for å kunne gjøre en ytterligere forskjell.

Ringnes er Norges ledende merkevareselskap innen drikkevarer. Med sine sterke merkevarer er Ringnes til stede i folks liv – i hverdag og fest, hjemme og ute – om det er på restaurant, en festival eller om du bare er på farten.

– Med vår størrelse og posisjon følger det både et ansvar og muligheter. Vi har et ansvar for at virksomheten vår skal gi så få negative ringvirkninger som mulig. Men samtidig har vi muligheten til å være både en pådriver for positive endringer – og størrelsen gir oss en betydelig gjennomslagskraft, sier administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed.

Tre løfter: Helse, plast og klima
I bærekraft, som i business, tror Ringnes-sjefen på å gjøre tydelige prioriteringer og sette konkrete mål. Det har selskapet gjort gjennom tre løfter for henholdsvis Helse, Plast og Klima.

– Gjennom Helseløftet skal vi bruke vår posisjon til å gjøre drikkevarehylla sunnere. Vi har avlagt Plastløftet og lovet at vi skal bruke mindre plast og mer resirkulert materiale. Gjennom vårt Klimaløfte setter vi lokale mål for å redusere klimautslipp ved våre bryggerier og klimaavtrykket til våre produkter.

Helseløftet: Vi skal gjøre drikkevarehylla sunnere
Gjennom sitt Helseløfte har Ringnes en uttalt ambisjon om å bruke sin posisjon til å gjøre drikkevarekategorien sunnere. – Når du ikke har tilgang til vannkrana, skal vi være garantisten for at folk på farta har tilgang til det sunneste alternativet i drikkevarehylla: velsmakende mineralvann fra Farris eller tørsteslukkende kildevann fra Imsdal, sier Røed.

I juni 2021 signerte Ringnes en videreføring av avtalen med helsemyndighetene om å bidra til å redusere folks inntak av sukker. Røed synes det er positivt at myndighetene har gitt bransjen anerkjennelse for arbeidet som er gjort så langt.

– Norge har kommet langt med å snu forbruket fra sukker til sukkerfritt med en sukkerfriandel over 60% (2020), og er det eneste landet i verden hvor en sukkerfri variant er den største i markedet med vår Pepsi Max, sier han og fortsetter. Ringnes har drevet utviklingen i markedet gjennom sin satsing på alternativer uten tilsatt sukker – men med god smak.

Ved utgangen av 2020 var 83% av all brusen selskapet solgte uten tilsatt sukker. I løpet av 2022 er målet å nå 90%. På lang sikt mener Ringnes at målet bør være å gjøre bruskategorien tilnærmet sukkerfri.

Røed forteller at arbeidet med å snu forbruket fra sukker til sukkerfritt inspirerer også i arbeidet med andre kategorier. – Nå skal vi gjøre en tilsvarende reise med alkoholfritt. Med et godt utvalg og gode brygg skal vi sørge for at alkoholfritt og lavalkohol skal utgjøre 10% av vårt øl-volum innen 2025. Det tilsvarer en dobling fra der vi er i dag.

Plastløftet: Mindre plast og mer resirkulert emballasje
Ringnes var en av de første selskapene som i 2019 signerte Plastløftet, et initiativ fra Grønt Punkt. Til Grønt Punkt rapporteres årlig fram-driften i arbeidet med å bruke mindre plast og introdusere mer resirkulert emballasje. – Siden 2019 har vi kuttet over 500 tonn plast. Det har vi blant annet gjort ved å gjøre flaskene våre litt lettere. Fordi vi er store, kan små grep gjøre stor forskjell. Målet er å kutte til sammen 1000 tonn plast innen 2025. Nå tar vi i bruk lys og lykter for å finne nye 500 tonn å kutte – som vi vet blir mer krevende å finne enn de første. Samtidig annonserer Ringnes også at de skjerper sine mål for introduksjon av resirkulert materiale i sin emballasje. – Vi oppjusterer våre mål, og vil i løpet av 2022 introdusere 80% resirkulert materiale i alle våre plastflasker. Dette grepet representerer en betydelig besparelse i bruken av ny plast og vil redusere vårt klimaavtrykk betraktelig.

Klimaløftet: Redusere klimautslipp ved bryggeriene og klimaavtrykket til produktene våre
Ringnes er det markedet i Carlsberg-systemet som kan servere deg øl med det laveste klima-avtrykket per liter. I perioden 2015–2019 reduserte selskapet også klimaavtrykket fra verdi-kjeden med 17%. Den norske energimiksen kombinert med et kontinuerlig arbeid i hele verdikjeden gjør at Ringnes kan skilte seg med tittelen «Probably the lowest beer in hand carbon footprint in Carlsberg».
–Det er en flott tittel å ha i et verdensomspennende selskap og inspirerer oss til å skjerpe våre klimamål ytterligere. Nå er vi godt i gang med arbeidet med å definere lokale klimamål for bryggeriene og verdikjeden – og vi jobber med tiltakene parallelt.

Hilsen
Anders Røed
Administrerende direktør
Ringnes AS