Meny
20120503NB-035.jpg

Helse & sikkerhet

Målet er null ulykker!


I Ringnes har vi nulltoleranse for skader på liv og helse, og sikkerhet inngår som et grunnleggende prinsipp for all vår virksomhet. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere ulykker, skader og tap, fjerne årsakene til sykefravær, forbedre arbeidsmiljø og helse, og å redusere forurensing av det ytre miljø.

Alle våre ledere har ansvar for at det eksisterer tydelige og oppdaterte planer og rutiner for HMS, og for at disse etterleves.

Alle våre ansatte og vikarer skal gjennomføre nødvendig opplæring i HMS før de settes i selvstendig arbeid. Gjennom rapportering av hendelser og ulykker identifiserer vi mulige risikoområder i det daglige arbeid og sørger for kontinuerlig forbedring på disse områdene.

Dersom det oppstår en alvorlig hendelse, iverksettes gransking umiddelbart.

Carlsbergs mål

2022

  • Kontinuerlig reduksjon av arbeidsulykker

2030

  • Null arbeidsrelaterte ulykker
20120503NB-053.jpg

Trafikksikkerhet i sentrum

I Ringnes har vi installert alkolåser i alle lastebilene og iverksatt en rekke tiltak for å få ned antall ulykker. Det har vært en suksess.

Det har ikke vært rapportert inn noen alkoholrelaterte ulykker, etter at det ble montert alkolåser i alle lastebilene og varebilene. I tillegg til alkolåsene, har vi innført obligatorisk opplæring av sjåførene våre i økonomisk og ansvarlig kjøreatferd. Det er også installert et program i bilene som logger bilenes kjøreatferd (Telematics system).

Og tiltakene har gitt resultater. Antall ulykker er redusert med 10 prosent de siste seks årene. I samme periode er dieselforbruket vårt redusert med om lag åtte prosent.