Meny

Carlsbergs ESG-rapport for 2023

Carlsberg Group opprettholder momentum mot målene og forpliktelsene i Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), som ble lansert i august 2022. Med sine ESG- og menneskerettighetsrapporter for 2023 markerer gruppen sitt første fulle år med TTZAB-programmet og viser jevn fremgang på tvers av sine elleve fokusområder.

 

Carlsberg Group lanserte sitt ESG-program Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) i 2022 for å adressere bærekraft-temaer som påvirker virksomheten og omgivelsene. Sentrale tiltak, utfordringer og resultater er fremhevet i ESG-rapporten for 2023, som du kan lese her.

 -Vi har gjort jevn fremgang år etter år på alle våre elleve fokusområder i programmet. Dette inkluderer våre første skritt innenfor våre nyere fokusområder, nemlig å inngå en annen kraftkjøpsavtale for å skaffe fornybar elektrisitet fra nye anlegg i Litauen, etablere prosjekter med NGO-er for å gjenopprette vann i områder med høy vannrisiko i Kambodsja, Kina, India og Laos, samt å bruke regenerativt dyrket bygg i bryggene våre i Finland, Frankrike og Storbritannia. Partnerskap er nøkkelen til vår suksess når vi fortsetter å levere på våre ambisjoner, sier Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director for bærekraft og ESG i Carlsberg Group.

ESG-rapporten for 2023 omfatter detaljer om konsernets karbonutslipp i verdikjeden og emballasje, samt en oppsummering av den foreløpige dobbelte vesentlighetsvurderingen som ble utført i forberedelse til den kommende Corporate Sustainability Reporting Directive som vil forme ESG-rapportering fremover. I tillegg gir rapporten mer åpenhet innen menneskerettighetsfokusområdet, med konsernets første selvstendige menneskerettighetsrapport, som kan leses her.