Meny
P1011407.JPG

Stor nok til å gjøre en forskjell

Våre tre løfter til omgivelsene rundt oss

Det forventes at vi i Ringnes, som en del av Carlsberg, bidrar til å nå de målene som er satt i konsernets ambisiøse bærekraftagenda. I tillegg har vi satt oss våre egne mål - som speiler lokale markedsforhold, de produktene vi har i vår portefølje og våre forutsetninger for å kunne gjøre en ytterligere forskjell. 

Tre løfter
Akkurat som vi jobber med den kommersielle delen av virksomheten, har vi tro på at vi oppnår mest innen bærekraftområdet dersom vi gjør tydelige prioriteringer og setter oss konkrete mål. Det har vi i Ringnes gjort gjennom tre løfter som vi har gitt navnene Helseløftet, Plastløftet og Klimaløftet. 

Vi er Norges ledelende merkevareselskap innen drikkevarer. Med våre sterke merkevarer er vi til stede i folks liv - i hverdag og til fest, hjemme og ute - om det er på restaurant, en festival eller bare er på farten. 

Ansvar og muligheter
Med vår størrelse og posisjon følger det både et ansvar og muligheter. Vi har et ansvar for at virksomheten vår skal gi så få negative ringvirkninger som mulig. Men samtidig har vi muligheten til å være en pådriver for positive endringer - og størrelsen gir oss en betydelig gjennomslagskraft.

I bærekraftrapporten vår kan du lese mer om våre tre løfter. 

Slik jobber vi med bærekraft i Ringnes 

I Ringnes har vi en dedikert person med tittelen Bærekraftsansvarlig, men det er mange som jobber med bærekraft. Vi inspireres av gode samarbeid med kunder, fagmiljøer, organisasjoner og offentlige myndigheter. Gjennom Carlsberg-systemet har vi tilgang til sterke fagnettverk og ressurser som trekker oss i samme retning. 


Emma Bjørke, bærekraftsansvarlig i Ringnes