Meny
P1011407.JPG

Stor nok til å gjøre en forskjell

Hæ?! Driver dere med bærekraft? Er ikke dere et bryggeri, da?

Mange tror at Ringnes’ bekymring for CO2 begrenser seg til at ølet skal ha akkurat passe mengde kullsyre. Våre ambisjoner strekker seg midlertid lengre enn som så. Like viktig som kvaliteten på produktene våre er det å sørge for at vi reduserer CO2-avtrykket vårt til det minimale. Nå jobber vi for å kunne servere deg en øl med netto nullutslipp innen 2040.

Vi er på god vei. Innen 2019 hadde vi redusert vårt utslipp fra verdikjeden med 17 % sammenlignet med basisåret 2015. Alle våre bryggerier og produksjonsanlegg er klimanøytrale. Summen av ulike tiltak er grunnen for at Ringnes er det markedet i Carlsberg-konsernet som kan servere deg drikke med det laveste CO2-avtrykket per liter produsert.

At noen blir overrasket over våre mål og resultater velger vi dels å lese som et uttrykk for at vi nok har en vei å gå for nå fram med vår agenda. Men kanskje kan også dette tilskrives en større misforståelse rundt det grønne skiftet og hvem dette angår?

Alle må bidra i det grønne skiftet
Nye næringer, start ups og grunnleggende omlegging av tradisjonell industri dominerer debatten og fortellingen om det grønne skiftet. Skrittvise forbedringer innen næringsmiddelindustrien høres kanskje ikke like spennende ut? Og noen tenker kanskje også at – bry meg ikke med dette, la meg nyte min øl i fred. Men vi har ikke noe valg.

Vi må forholde oss til at mat- og drikkeproduksjon i sum står for omtrent 30 % av verdens klimagassutslipp. Som bryggerikonsern anerkjenner vi at vi er en del av problemet, og sier med tydelighet at vi vil være en del av løsningen. 

En bredere agenda
I år har Carlsberg satt seg høyere mål og utvidet sin bærekraftagenda. Nytt er målet om netto nullutslipp innen 2040. I tillegg omfatter bærekraftbegrepet både E S G – klima, sosiale og forretningsmessige forhold. Som landets desidert største leverandør av drikkevarer i Norge har vi et samfunnsansvar som går langt utover portene til bryggeriet. Som arbeidsgiver har vi et særlig ansvar for å vise at portene våre er åpen for alle – uansett kjønn, legning eller livssyn. I arbeidet med mangfold og inkludering må vi starte med oss selv.

Våre tre løfter
Akkurat som vi jobber med den kommersielle delen av virksomheten, har vi tro på at vi oppnår mest innen bærekraftområdet dersom vi gjør tydelige prioriteringer og setter oss konkrete mål. Det har vi i Ringnes gjort gjennom tre løfter: Helseløftet, Plastløftet og Klimaløftet. 

I vår bærekraftrapport for 2021 presenterer vi våre mål og gir deg et innblikk i hvordan vi jobber med å levere på våre løfter. 

Vi håper du vil ta deg tid til å bli bedre kjent med oss og hvordan vi jobber med bærekraft.

God lesing!

Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes .

Les Ringnes' Bærekraftrapport 2021

Les Ringnes' Bærekraftrapport 2021

Vårt klimaløfte, plastløfte og helseløfte kan du lese mer om i Ringnes’ nye bærekraftrapport.